Катедра ''Математика и информатика''
Щатни преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА гл.ас. д-р Красимир Бориславов Кънчев2109029709288kkanchev@vtu.bg
проф. д-р Богдан Николов Гилев
доц. д-р Тодор Димитров Балабанов
гл.ас. д-р инж. Людмил Димитров Попов
ас. д-р Георги Иванов Георгиев211102/9709492ggeorgiev@vtu.bg
ас. д-р Станислав Тошков Стефанов


Хонорувани преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
проф. д-р полк. Николай Тодоров Стоянов (Инст.отбрана)
проф. д-р Владимир Тодоров Димитров (ФМИ СУ)
проф. д-р Мария Петкова Христова
доц. д-р Мая Георгиева Божилова (Инст.отбрана)
ас. Милена Юлиева Атанасова
инж. Бисерка Георгиева Радева (ЦРКИ)


Докторанти