Катедра ''Електротехника и физика''
Щатни преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА доц. д-р инж. Ирина Николова Асенова
ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА гл.ас. д-р Валентин Цанков Гайдаров2308, 2300424, 238
проф. д.н. инж. Галина Петкова Чернева
гл.ас. д-р Валентина Иванова Христова2308+359 (2) 9709-424astronomer@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Елена Николаева Димкина110502/ 97 09 268edimkina@vtu.bg
гл.ас. д-р инж. Христина Иванова Спиридонова
гл.ас. д-р инж. Явор Здравков Исаев
ас. д-р инж. Данаил Йовчев Данаилов


Хонорувани преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail


Докторанти