Катедра ''Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта''
Щатни преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА проф. д-р инж. Иван Петров Петров
ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА гл.ас. д-р инж. Мартина Райчинова Томчева1114a02/9709373mtomcheva@vtu.bg
проф. д-р инж. Георги Митков Павлов1114+3592/9709-348gpavlov@vtu.bg
доц. д-р инж. Любомир Симеонов Секулов1118+359 2 9709-387l_sekulov@vtu.bg
гл.ас. д-р инж. Илко Атанасов Търпов11100889075605itarpov@vtu.bg
гл.ас. д-р инж. Мартин Димитров Златков111602/9709-403dj_marti79@mail.bg
гл.ас. д-р инж. Тодор Кънчев Лалев1110
гл.ас. д-р инж. Явор Здравков Исаев
ас. инж. Диляна Димитрова Мицева
ас. инж. Петко Георгиев Костадинов


Хонорувани преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
проф. д-р инж. Иван Костадинов Миленов


Докторанти