Катедра ''Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта''
Щатни преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА проф. д-р инж. Иван Костадинов Миленов110902/9709435
ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА ас. инж. Георги Иванов Димитров1110, 1115+359 2 9709-374gdimitrov@vtu.bg
проф. д-р инж. Георги Митков Павлов1114+3592/9709-348gpavlov@vtu.bg
доц. д-р инж. Васил Димитров Димитров111902-9709-281vdimitroff@abv.bg
доц. д-р инж. Иван Петров Петров
гл.ас. д-р инж. Илко Атанасов Търпов11100889075605itarpov@vtu.bg
гл.ас. д-р инж. Тодор Кънчев Лалев1110
гл.ас. д-р инж. Явор Здравков Исаев
ас. инж. Любомир Симеонов Секулов1118+359 2 9709-387l_sekulov@vtu.bg
ас. инж. Мартин Димитров Златков1116403dj_marti79@mail.bg
ас. инж. Мартина Райчинова Томчева1114a02/9709373mtomcheva@vtu.bg


Хонорувани преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
проф. дтн инж. Александър Крумов Александров
проф. д-р инж. Любомир Борисов Българанов
проф. д-р инж. Стоян Стоицов Гишин
доц. д-р инж. Здравко Станчев Бакалов
доц. д-р инж. Кирил Иванов Янев
доц. д-р инж. Славчо Методиев Давидов
гл.ас. Емил Цолов Бенчев
инж. Борислев Михайлов Цветанов
Гюлек Решад Неджиб
инж. Румен Иванов Стоицев


Докторанти
Бойко Васиев Вълков
Галин Иванов Банков
Гюлек Решад Неджиб
Красимир Славов Кръстев
Марин Дичев Вълков
Мартин Димитров Златков
Мартина Райчинова Томчева
Теодоро Асенов Тодоров
Явор Здравков Исаев