Катедра ''Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта''
Щатни преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА проф. д-р инж. Иван Петров Петров1115ipetrov@vtu.bg
ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА гл.ас. д-р инж. Мартина Райчинова Томчева1114a02/9709373mtomcheva@vtu.bg
проф. д-р инж. Васил Димитров Димитров111902-9709-281vdimitroff@vtu.bg
проф. д-р инж. Георги Митков Павлов1114+3592/9709-348gpavlov@vtu.bg
доц. д-р инж. Любомир Симеонов Секулов1118+359 2 9709-387l_sekulov@vtu.bg
гл.ас. д-р инж. Илко Атанасов Търпов11100889075605itarpov@vtu.bg
гл.ас. д-р инж. Мартин Димитров Златков111602/9709-403dj_marti79@mail.bg
гл.ас. д-р инж. Тодор Кънчев Лалев1110
ас. инж. Диляна Димитрова Мицева111002/9709471d.miceva@vtu.bg
ас. инж. Ирена Малинова Божичкова13220895718812ibozichkova@vtu.bg
ас. инж. Петко Георгиев Костадинов


Хонорувани преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
проф. д-р инж. Иван Костадинов Миленов
инж. Атанас Павлов Николов


Докторанти