Катедра ''Съобщителна и осигурителна техника и системи''
Щатни преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА проф. д-р инж. Емилия Андонова Димитрова0885504529edimitrova@vtu.bg
ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА гл.ас. д-р инж. Борислав Драганов Бояджиев
проф. д-р инж. Венцислав Георгиев ТрифоновБл. 1 , кабинет 1418vtrifonov@vtu.bg
проф. д-р инж. Емил Иванов Йончев
гл.ас. д-р Стефка Димитрова Главчева
ас. инж. Васил Димитров Вътаков
ас. инж. Светослав Пламенов Томов


Хонорувани преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
проф. д.н. Евелина Николова Пенчева
проф. дтн инж. Христо Ангелов Христов
доц. д-р инж. Иван Динков Иванов1302, 1410+356 2 9709 257 mgeorgieva@vtu.bg
. . .
Докторант . .


Докторанти