Катедра ''Машинни елементи, материалознание и химия''
Щатни преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА доц. д-р инж. Елисавета Тодорова Ташева2209029709386elitasheva@abv.bg
ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА доц. д-р инж. Елисавета Тодорова Ташева2209029709386elitasheva@abv.bg
проф. д-р инж. Иван Атанасов Коларовikolarov@vtu.bg
проф. д.н. инж. Николай Тончев Тончев
доц. д-р Миглена Петкова Славова
гл.ас. д-р инж. Галина Младенова Петкова310802/9709433gpetkova@vtu.bg
гл.ас. д-р инж. Николай Димитров Христов
ас. инж. Ваньо Ванев Ралев321502/ 9709-483ralev.vanio05@gmail.com


Хонорувани преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail


Докторанти