Катедра ''Хуманитарни науки и чужди езици''
Щатни преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА доц. д-р Нина Кръстева Димитрова1310+359 2 9708 434; +359 885 276 367ndimitrova@vtu.bg
ст.преп. Весела Йовчева Дякова1207029709269vessela_dyakova_vtu@abv.bg
ст.преп. Иван Тотев Иванов
доц. д-р Боряна Томова Рогожерова1310+ 359 2 9709 434boryana@vtu.bg
гл.ас. д-р Иван Васков Петков1311a393ivanvaskov@vtu.bg
гл.ас. д-р Станимира Димитрова Чюбатарова-Николова
ас. Кирил Стилиянов Станевkirilstanev@vtu.bg
ас. д-р Николина Марчева Маркова


Хонорувани преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail


Докторанти