Катедра ''Икономика и счетоводство в транспорта''
Щатни преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА доц. д-р Орлин Илиев Колев1201 Г)+359 2 9709 381okolev@abv.bg
ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА доц. д-р инж.-мат. Нина Иванова ГерговаР-20, 1201A029709466ninagergova@vtu.bg
проф. д-р Валентина Илиева Станева1200029709266vstaneva@vtu.bg
проф. д-р Васко Ананиев Василев5114+359 2 9709 323vvasilev@vtu.bg
проф. д-р инж.-икон. Даниела Димитрова Тодорова1201A+359 884216370dtodorova@vtu.bg
проф. д.н. Десислава Владимирова Йосифова
проф. д-р Емил Божидаров Железов1202 Б)02/ 9709-416ejelezov@vtu.bg
проф. д-р Емилия Георгиева Вайсилова1201в02/ 97 09 270emvais@abv.bg
гл.ас. д-р Веселин Лъчезаров Грозданов
гл.ас. д-р инж. Гергана Стефчова Якимова1202 Б)029709416g.kirilova@mail.bg
гл.ас. д-р Магдалена Дамянова Петрова-Кирова1201 Amagdalena@vtu.bg
ас. Бистра Стоянова Георгиева46, Ректорат02/97-09-399bgeorgieva@vtu.bg
ас. д-р инж.-икон. Дияна Гешкова Маринова
ас. д-р Калина Атанасова Семова
ас. Нели Николаева Лалковска


Хонорувани преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
проф. д-р Симеон Ананиев Ананиев
проф. д-р Цветан Илиев
ас. Нели Николаева Лалковска
д-р Христо Кирилов Станев


Докторанти
Бистра Стоянова Георгиева
Дияна Владимирова Драгиева
Елисавета Младенова Младенова
Младен Димитров Велков