Катедра ''Транспортно строителство и съоръжения''
Щатни преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА проф. д-р инж. Мира Димитрова Зафирова2205345mira_zafirova@abv.bg, mzafirova@vtu.bg
ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА доц. д-р инж. Стойна Любенова Костова2205вътр. 345kostova.stoyna@gmail.com skostova@vtu.bg
проф. д-р инж. Чавдар Василев Колев2203a9709 442; 0885 256 905ch_kolev@vtu.bg, dr.chavdar.kolev@gmail.com
доц. д-р инж. Димитър Петев Хубчев22039709 302dhubchev@vtu.bg
доц. д-р инж. Коста Петров Костов24059709-287kkostov@vtu.bg
доц. д-р инж. Румен Ангелов Иванов240502/9709287rang75@hotmail.com
гл.ас. д-р инж. Невена Ивайлова Бабунска-Иванова24059709-287babunska_n@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Христо Георгиев Стаменов


Хонорувани преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
доц. д-р инж. Борислав Тотев Даалов
д-р инж. Христо Георгиев Стаменов


Докторанти