Катедра ''Подемно-транспортни и строителни машини и системи''
Щатни преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА доц. д-р инж. Борис Георгиев Петков3303029709432borpet@vtu.bg
доц. д.н. инж. Мариан Николов Мутафчиев10050886 77 18 60marian_mutafchiev@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Илия Георгиев Мрянков3303432iliamr@vtu.bg
гл.ас. д-р Стефка Димитрова Главчева
ас. д-р инж. Емил Михайлов Михайлов
ас. д-р инж. Иван Ганчев Ганчев
ас. инж. Кирил Георгиев Маринков3303317k.marinkow@vtu.bg


Хонорувани преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
проф. д-р инж. Митко Минков Миховски
проф. дтн инж. Никола Василев Коцев
доц. Боряна Илиева
доц. д-р инж. Венцислав Невянов Василев
доц. д-р инж. Огнян Никифоров Бекриев
доц. д-р инж. Петър Илиев Петров
гл.ас. д-р инж. Александър Стоилов Станилов
ас. д-р инж. Eмил Михайлов
ас. В. Даскалов
ас. Емил Милков
инж. Александър Стойнев Ананиев
инж. Александър Христов Василев


Докторанти