Катедра ''Подемно-транспортни и строителни машини и системи''
Щатни преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА доц. д-р инж. Борис Георгиев Петков3303029709432borpet@vtu.bg
доц. д.н. инж. Мариан Николов Мутафчиев10050886 77 18 60marian_mutafchiev@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Иван Ганчев Ганчев
гл.ас. д-р инж. Илия Георгиев Мрянков3303432iliamr@vtu.bg
ас. д-р инж. Емил Михайлов Михайлов3303emil.mihaylov@vtu.bg
ас. инж. Кирил Георгиев Маринков3303317k.marinkow@vtu.bg


Хонорувани преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
проф. дтн инж. Никола Василев Коцев
доц. Боряна Илиева
доц. д-р инж. Венцислав Невянов Василев
доц. д-р инж. Огнян Никифоров Бекриев
доц. д-р инж. Петър Илиев Петров
гл.ас. д-р инж. Александър Стоилов Станилов
гл.ас. д-р инж. Иван Ганчев
ас. д-р инж. Eмил Михайлов
ас. В. Даскалов
ас. Емил Милков
инж. Александър Стойнев Ананиев
инж. Александър Христов Василев


Докторанти
Виктор Бойков Георгиев
Даниел Василев Василев
Иван Велков Димитров
Иван Живков Дяков
Илиян Запрянов Славов
Искрен Ангелов Миланов
Николай Валентинов Александров