Катедра ''Транспортна техника''
Щатни преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА доц. д-р инж. Веселин Емилов Стоянов
ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА ас. д-р инж. Людмил Константинов Паскалев2403029709337lpaskalev@vtu.bg
проф. дтн инж.-мат. Ненчо Георгиев Ненов3201
доц. д-р инж. Васко Райчов Николов495, 282va_r_nikolov@abv.bg, varnikolov@vtu.bg
доц. д-р инж. Славчо Тодоров Божковstbozhkov@vtu.bg
ас. инж. Васил Златков Василев


Хонорувани преподаватели
Преподавател Кабинет Служебен телефон Служебен е-mail
доц. д.н. инж. Добринка Борисова Атмаджова
доц. д-р инж. Емил Николов Димитров
доц. д-р инж. Любомир Петков Цоков


Докторанти
Венелин Рафаилов Павлов