101 Железопътна техника
111 Подвижен състав за високоскоростни влакове и метрополитен
201 Технология и управление на транспорта
211 Корабна механика
301 Индустриален мениджмънт
311 Корабоплаване
321 Сигурност и безопасност в транспорта
401 Транспортно строителство
411 Благоустройство и комунално стопанство
501 Комуникационна и компютърна техника и системи
511 Комуникационна и осигурителна техника
621 Подемно-транспортни, пътни и строителни машини
701 Автомобилна техника
711 Двигатели с вътрешно горене
801 Електроенергетика и електрообзавеждане
811 Автоматика, електроника и компютърно управление в електрическия транспорт
821 Метрополитен и градски наземен електрически транспорт
831 Електромобили
901 Икономика на транспорта
911 Счетоводство и анализ в транспорта