Наименование: ''ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА РАБОТЕЩИТЕ ВЪВ ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА'' Дата на публикуване: 14.12.2015
Наименование: ''Публична покана за обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на ВТУ "Тодор Каблешков"'' Дата на публикуване: 10.06.2015
Наименование: ''Доставка на електрическа енергия средно напрежение по свободно договорени цени за нуждите на ВТУ „Тодор Каблешков” и избор на координатор на балансираща група'' Дата на публикуване: 11.03.2015
Наименование: ''Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във ВТУ "Тодор Каблешков" през 2015 година'' Дата на публикуване: 05.12.2014