Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 27.04.2023
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 24.01.2023
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТИ ПОРЕДЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ - УПОТРЕБЯВАНА ПОЛИГРАФСКА ТЕХНИКА И МПС'' Дата на публикуване: 16.01.2023
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ - УПОТРЕБЯВАНА ПОЛИГРАФСКА И МЕТАЛОРЕЖЕЩА ТЕХНИКА И МПС'' Дата на публикуване: 05.12.2022
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ - УПОТРЕБЯВАНА ПОЛИГРАФСКА И МЕТАЛОРЕЖЕЩА ТЕХНИКА И МПС'' Дата на публикуване: 14.11.2022
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" '' Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ-УПОТРЕБЯВАНА ПОЛИГРАФИЧЕСКА ТЕХНИКА'' Дата на публикуване: 09.06.2022
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 25.05.2022
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 18.03.2022
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование: ''РОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 18.05.2021
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 11.03.2021
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МПС И ДВИЖИМИ ВЕЩИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, СОБСТВЕНОСТ НА ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 24.06.2020
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА ВИСШЕТО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 21.02.2020
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА ВИСШЕТО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 06.11.2019
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА ВИСШЕТО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 07.10.2019
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА ВИСШЕТО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 29.07.2019
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА ВИСШЕТО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 14.12.2018
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА ВИСШЕТО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 28.06.2018
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА ВИСШЕТО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 17.05.2018
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА ВИСШЕТО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 05.02.2018
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМНА СВОБОДНИ ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА ВИСШЕТО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 05.12.2017
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛ ВЪВ ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 21.07.2017
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА ВИСШЕТО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 03.07.2017
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 27.02.2017
Наименование: ''ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА ВИСШЕТО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 22.02.2017