Наименование: ''ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА РАБОТЕЩИТЕ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР ВЪВ ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 13.03.2020
Наименование: ''ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ТЕКУЩИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 29.03.2019
Наименование: ''ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" В СГРАДА "РЕКТОРАТ", СГРАДА "УЧЕБЕН КОРПУС № 1", СГРАДА "УЧЕБЕН КОРПУС № 2" И СГРАДА "УЧЕБЕН КОРПУС № 3"'' Дата на публикуване: 03.09.2018
Наименование: ''ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКРИВНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ С ПОДМЯНА НА ПОКРИВНОТО ПОКРИТИЕ С МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ ЗА УЧЕБЕН КОРПУС 9 И УЧЕБЕН КОРПУС 2'' Дата на публикуване: 16.04.2018
Наименование: ''ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ТЕКУЩИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 02.03.2018
Наименование: ''СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ЧЛ.186 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ХАРТИЯ, ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ И КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"'' Дата на публикуване: 15.11.2016
Наименование: ''Публична покана: Периодична изработка и доставка на печатни материали за нуждите на ВТУ "Тодор Каблешков"'' Дата на публикуване: 30.04.2015
Наименование: ''Публична покана: Доставка на хартия, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на ВТУ "Тодор Каблешков"'' Дата на публикуване: 27.03.2015