Учебни планове ОКС "Бакалавър"
Специалност Редовно обучение Задочно обучение
Автоматика, електроника и компютърно управление в електрическия транспорт УП-17 УП-17
Автомобилна техника УП''08 , УП-14 УП-08 , УП-14
Благоустройство и комунално стопанство УП-17 УП-17
Двигатели с вътрешно горене УП-17 УП-17
Електроенергетика и електрообзавеждане УП-05 , УП-17 УП-05 , УП-17
Електромобили УП-19 УП-19
Железопътна техника УП-08 , УП-14 УП-08 , УП-14
Икономика на транспорта УП-05 , УП-14 , УП-20 УП-05 , УП-14 , УП-20
Индустриален мениджмънт УП-05 , УП-14 УП-05 , УП-14
Инженерна логистика и строителна техника УП-05 , УП-08 , УП`14 УП-05 , УП-08 , УП`14
Комуникационна и компютърна техника и системи УП-17 УП-17
Комуникационна и осигурителна техника УП-05 , УП-17 УП-05 , УП-17
Корабоплаване УП-14 УП-14
Метрополитен и градски наземен електрически транспорт УП-17 УП-17
Подвижен състав за високоскоростни влакове и метрополитен УП`17 УП`17
Подемно-транспортни, пътни и строителни машини УП-14 УП-14
Сигурност и безопасност в транспорта УП18 УП-18
Счетоводство и анализ в транспорта УП-14 , УП-20 УП-17 , УП-20
Технология и управление на транспорта УП-05 , УП-14 УП-05 , УП-14
Транспортна техника УП-05 УП-05
Транспортно строителство УП-05 , УП-14 , УП-17 УП-05 , УП-14 , УП-17
Управление на технически системи за екология и логистика УП-12 , УП-14 УП-12 , УП-14


Учебни планове ОКС "Магистър"
Специалност Редовно обучение Задочно обучение
Автоматизирано проектиране в машиностроенето УП-05 УП-05
Автомобилна техника УП-12 УП-12
Автотехническа експертиза УП-11 УП-11
Геотехника и инженерна геология УП-14 УП-14
Двигатели с вътрешно горене УП-12 УП-12
Експлоатация на тунелопробивни машини УП-17 УП-17
Електроенергетика и електрообзавеждане УП-05 , УП-14 УП-05 , УП-14
Електроенергетика от възобновяеми енергийни източници УП-14 УП-14
Електромобили УП-12 УП-12
Електромобили (за неспециалисти) УП-12
Железопътна техника УП-12 УП-12
Заваряване и контрол на качеството на заварени съединения УП-18 УП-18
Икономика на малките и средни предприятия УП-11 УП-11
Икономика на транспортна фирма УП-05 , УП-20 УП-05 , УП-20
Инвестиционно проектиране в екологията и логистиката УП-14 УП-14
Инженерна логистика и строителна техника УП-05 УП-05
Комуникационна и осигурителна техника УП-05 УП-05 , УП-19
Мрежова и информационна сигурност УП-16 УП-16
Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения УП-15 УП-15
Строителство на газо- и нефтопроводи УП-17 УП-17
Технически надзор и експлоатация на СПО УП-15 УП-15
Технология и управление на транспорта УП-05 УП-05
Транспортен мениджмънт и логистика УП-05 УП-05
Транспортно строителство УП-05 (Строителни конструкции) , УП-05 (Транспортно строителство) , УП-05.1 (Транспортни съоръжения) , УП-05.1 (Транспортно строителство) , УП-17 УП-05 (Строителни конструкции) , УП-05 (Транспортно строителство) , УП-05.1 (Транспортни съоръжения) , УП-05.1 (Транспортно строителство) , УП-17
Управление на проекти УП-12 УП-12
Управление на рискови технологични процеси УП-13 УП-13


Учебни планове ОКС "Магистър след ПБ"
Специалност Редовно обучение Задочно обучение
Електроенергетика и електрообзавеждане УП-07
Икономика на транспорта УП-07
Инженерна логистика и строителна техника УП-08
Комуникационна и осигурителна техника УП-07
Технология и управление на транспорта УП-07
Транспортна техника УП-07
Транспортно строителство УП-07 (Транспортни съоръжения) , УП-07 (Транспортно строителство)