Учебни планове ОКС "Бакалавър"
Специалност Редовно обучение Задочно обучение
Автоматика, електроника и компютърно управление в електрическия транспорт УП-17 , УП-22 УП-17 , УП-22
Автомобилна техника УП''08 , УП-14 , УП-22 УП-08 , УП-14 , УП-22
Благоустройство и комунално стопанство УП-17 УП-17
Двигатели с вътрешно горене УП-17 , УП-22 УП-17 , УП-22
Електроенергетика и електрообзавеждане УП-05 , УП-17 , УП-22 УП-05 , УП-17 , УП-22
Електромобили УП-19 , УП-22 УП-19 , УП-22
Железопътна техника УП-08 , УП-14 , УП-22 УП-08 , УП-14 , УП-22
Икономика на транспорта УП-05 , УП-14 , УП-20 , УП-22 УП-05 , УП-14 , УП-20 , УП-22
Индустриален мениджмънт УП-05 , УП-14 , УП–22 УП-05 , УП-14 , УП-22
Инженерна логистика и строителна техника УП-05 , УП-08 , УП`14 УП-05 , УП-08 , УП`14
Киберсигурност в транспорта УП130-20 , УП-23 УП-23
Комуникационна и компютърна техника и системи УП-17 , УП-22 УП-17 , УП-22
Комуникационна и осигурителна техника УП-05 , УП-17 , УП-22 УП-05 , УП-17 , УП-22
Корабна механика УП-124-16
Корабоплаване УП-123-16 УП-14
Логистика УП-121-21 , УП-23 УП-23
Метрополитен и градски наземен електрически транспорт УП-17 УП-17
Подвижен състав за високоскоростни влакове и метрополитен УП`17 , УП-22 УП`17 , УП-22
Подемно-транспортни, пътни и строителни машини УП-14 , УП-22 УП-14 , УП-22
Сигурност и безопасност в транспорта УП18 , УП-22 УП-18 , УП-22
Счетоводство и анализ в транспорта УП-14 , УП-20 , УП-22 УП-17 , УП-20 , УП-22
Технология и управление на транспорта УП-05 , УП-14 , УП-22 УП-05 , УП-14 , УП-22
Транспортна техника УП-05 УП-05
Транспортно строителство УП-05 , УП-14 , УП-17 , УП-22 УП-05 , УП-14 , УП-17 , УП-22
Управление на технически системи за екология и логистика УП-12 , УП-14 УП-12 , УП-14


Учебни планове ОКС "Магистър"
Специалност Редовно обучение Задочно обучение
Автоматизирано проектиране в машиностроенето УП-05 , УП-23 УП-05 , УП-23
Автомобилна техника УП-12 , УП-23 УП-12 , УП-23
Автотехническа експертиза УП-11 , УП-23 УП-11 , УП-23
Геотехника и инженерна геология УП-14 УП-14
Двигатели с вътрешно горене УП-12 , УП-22 УП-12 , УП-22
Двигатели с вътрешно горене (неспециалисти) УП-22 УП-22
Експлоатация на тунелопробивни машини УП-17 УП-17
Електроенергеника и електрообзавеждане /за неспециалисти/ УП-14 , УП-20
Електроенергетика и електрообзавеждане УП-05 , УП-20 УП-05 , УП-20
Електроенергетика от възобновяеми енергийни източници УП-14 УП-14
Електромобили УП-12 , УП-22 УП-12 , УП-22
Електромобили (за неспециалисти) УП-12 , УП-22
Железопътна техника УП-12 , УП-23 УП-12 , УП-23
Заваряване и контрол на качеството на заварени съединения УП-18 , УП-22 УП-18 , УП-22
Икономика на малките и средни предприятия УП-11 , УП-22 УП-11 , УП-22
Икономика на транспортна фирма УП-05 , УП-20 , УП-22 УП-05 , УП-20 , УП-22
Инвестиционно проектиране в екологията и логистиката УП-14 УП-14
Инженерна логистика и строителна техника УП-05 УП-05
Комуникационна и осигурителна техника УП-05 , УП-21 УП-05 , УП-21
Комуникационна и осигурителна техника /за неспециалисти/ УП-19 , УП-21
Мрежова и информационна сигурност УП-16 УП-16
Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения УП-15 УП-15
Подемно-транспортни и строителни машини УП-22 УП-22
Строителство на газо- и нефтопроводи УП-17 УП-17
Технически надзор и експлоатация на СПО УП-15 , УП-22 УП-15 , УП-22
Технически надзор и експлоатация на СПО (неспециалисти) УП-21 , УП-22 УП-21 , УП-22
Технология и управление на транспорта УП-05 УП-05
Транспортен мениджмънт и логистика УП-05 УП-05
Транспортно строителство УП-05 (Строителни конструкции) , УП-05 (Транспортно строителство) , УП-05.1 (Транспортни съоръжения) , УП-05.1 (Транспортно строителство) , УП-17 , УП-22 УП-05 (Строителни конструкции) , УП-05 (Транспортно строителство) , УП-05.1 (Транспортни съоръжения) , УП-05.1 (Транспортно строителство) , УП-17 , УП-22
Управление на проекти УП-12 УП-12
Управление на рискови технологични процеси УП-13 УП-13


Учебни планове ОКС "Магистър след ПБ"
Специалност Редовно обучение Задочно обучение
Електроенергетика и електрообзавеждане УП-07 , УП-20
Икономика на транспорта УП-07
Инженерна логистика и строителна техника УП-08
Комуникационна и осигурителна техника УП-07 , УП-21
Подемно-транспортни и строителни машини УП-23
Технология и управление на транспорта УП-07
Транспортна техника УП-07 , УП-23
Транспортно строителство УП-07 (Транспортни съоръжения) , УП-07 (Транспортно строителство) , УП-23