проф. д-р инж. Кирил Станев Карагьозов


 Области на научно-изследователски интереси

 Лекции в чужбина или друго ВУ

1. Белгия, Университетски колеж Кемпен, Application of out of kilter algorithm in Location and distribution models, 0г.
2. Белгия, Университетски колеж Кемпен, Queuing network modelling. Rail yard performance application , 0г.

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

 Цитирания

1. Труд: Marinov M, Fraszczyk A, Zunder T, Rizzetto L, Ricci S, Todorova M, Karagyozov K, Trendafilov Z, Schlingensiepen J (2013) A supply-demand study of practice in rail logistics higher education. J Trans Lit 7(2):338–351
Цитиран от: Anna Fraszczyk, W. Weerawat, M. Marinov, Ph. Kirawanich, "Exchange of Higher Education Teaching and Learning Practices Between UK and Thailand: A Case Study of Rail Exchange Courses", Part of book Sustainable Rail Transport, Mahidol University, Salaya, Thailand, NewRail, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK, DOI 10.1007/978-3-319-78544-8_13
2. Труд: Todorova M., A. Dzhaleva-Chonkova, Karagyozov K., KNOW-IN Project Outcomes in Support of Training Road Transport Managers, ELSEVIER, Transportation Research Procedia, Volume 14, 2016, Pages 1492–1499, ISSN: ‎2352-1465 ‎(16)30114-4 DOI: 10.1016/j.trpro.2016.05.113 изнесен като доклад на Transport Research Arena TRA2016, Варшава, 21-24.04.2016 г
Цитиран от: M Klumpp, Economic and Social Advances for Geospatial Data Use in Vehicle Routing, International Conference on Dynamics in Logistics, 2018 - Springer, Web of Science
3. Труд: Karagyozov K., Razmov T., Varadinova J., Todorova M., Dzhaleva-Chonkova A., Impact of Natural Disasters on Transport Systems, Годишник на ВТУ”Т.Каблешков” ISSN 1314-362X, 3/2012, С.- студия
Цитиран от: D Dimitrov, P Zlateva, INFORMATION MODEL FOR THE REGISTRATION OF DISASTERS AFFECTING THE ROAD INFRASTRUCTURE, Scientific and Practical Conference World science,ISSN: 2413-1032eISSN: 2414-6404, т.1 2018
4. Труд: Marinov M, Fraszczyk A, Zunder T, Rizzetto L, Ricci S, Todorova M et al. (2013, Apr) A supply-demand study of practice in rail logistics higher education. J Transp Lit Sociedade Brasileira de Planejamento dos Transportes 7(2):338–351
Цитиран от: Jörn Schlingensiepen, Florin Nemtanu, Marin Marinov, Systematic and Customer Driven Approach to Cost-Efficiently Improving Interlocking and Signaling in Train Transport, Rail Transport—Systems Approach pp 239-271, Part of the Studies in Systems, Decision and Control book series (SSDC, volume 87), 2017, Rail Transport—Systems Approach
5. Труд: Marinov M, Fraszczyk A, Zunder T, Rizzetto L, Ricci S, Todorova M et al. (2013, Apr) A supply-demand study of practice in rail logistics higher education. J Transp Lit Sociedade Brasileira de Planejamento dos Transportes 7(2):338–351
Цитиран от: Jörn Schlingensiepen, Florin Nemtanu, Marin Marinov, Systematic and Customer Driven Approach to Cost-Efficiently Improving Interlocking and Signaling in Train Transport, Rail Transport—Systems Approach pp 239-271, Part of the Studies in Systems, Decision and Control book series (SSDC, volume 87), 2017, Rail Transport—Systems Approach
6. Труд: Karagyozov K., Razmov T., Varadinova J., Todorova M., Dzhaleva-Chonkova A., Impact of Natural Disasters on Transport Systems, Годишник на ВТУ”Т.Каблешков” ISSN 1314-362X, 3/2012, С.- студия
Цитиран от: Виолина Вельова„Изследване влиянието на параметрите на трафика и инфраструктурата върху транспортната безопасност”, дисертация, ВТУ”Тодор Каблешков”, 2017,Сф
7. Труд: Todorova M., A. Dzhaleva-Chonkova, Karagyozov K., KNOW-IN Project Outcomes in Support of Training Road Transport Managers, ELSEVIER, Transportation Research Procedia, Volume 14, 2016, Pages 1492–1499, ISSN: ‎2352-1465 ‎(16)30114-4 DOI: 10.1016/j.trpro.2016.05.113 изнесен като доклад на Transport Research Arena TRA2016, Варшава, 21-24.04.2016 г.
Цитиран от: Виолина Вельова„Изследване влиянието на параметрите на трафика и инфраструктурата върху транспортната безопасност”, дисертация, ВТУ”Тодор Каблешков”, 2017,Сф
8. Труд: Todorova M., Dzhaleva A., K.Karagyozov, KNOW-IN Project Outcomes in Support of Training Road Transport Managers, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516301144
Цитиран от: Kuhlmann Adina Silvia, Klumpp Matthias, Digitalization of logistics processes and the human perspective, Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL), Oct-2017, ISBN: 978-3-7450-4332-7, ISSN: 2365-5070, Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL), Oct-2017, ISBN: 978-3-7450-4332-7, ISSN: 2365-5070
9. Труд: Marinov M, Fraszczyk A, Zunder T, Rizzetto L, Ricci S, Todorova M et al. (2013, Apr) A supply-demand study of practice in rail logistics higher education. J Transp Lit Sociedade Brasileira de Planejamento dos Transportes 7(2):338–351
Цитиран от: Jörn Schlingensiepen, Florin Nemtanu, Marin Marinov, Systematic and Customer Driven Approach to Cost-Efficiently Improving Interlocking and Signaling in Train Transport, Rail Transport—Systems Approach pp 239-271, Part of the Studies in Systems, Decision and Control book series (SSDC, volume 87), 2017, Rail Transport—Systems Approach
10. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.
Цитиран от: Размов Т., Потенциал за развитие на контейнерните превози с железопътен транспорт в Република България,монография, Годишник ВТУ”Тодор Каблешков”, 2015,Сф.
11. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.
Цитиран от: David Shirres, Freight train of the future, , RAIL FREIGHTRAIL NEWS TECHNOLOGY , September 1, 2015
12. Труд: Аnalysis of delays of freight and passenger trains on the railway network of Bulgaria, Научен форум “Иновации и конкурентоспособност в транспорта”, 18 - 19 юни 2014 г., Боровец, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=962_EN
Цитиран от: Теодор Кирилов Кирчев, Изледване и анализ на аварийните прекъсвания на движението на влаковете по диспечерски кръгове, Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2015", Боровец,18-19.10.2015
13. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.
Цитиран от: Md Zahurul Islama Dewan, Ross Jacksonb, , Mark Robinsonc, European freight rolling stock fleet size in 2050 in light of the Transport White Paper 2011, Elsevier, Journal of Rail Transport Planning & Management Volume 5, Issue 4, December 2015, Pages 195–210 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210970615300056
14. Труд: 517589-LLP-1-2011-1-ES-LEONARDO-LMP, European Business and Innovation Centre of Albacete Knowledge-Intensive Freight TransportSMEs. For a new generation of smart,sustainable and inclusive oriented Road-Managers. 2012-2013, http://www.know-in.eu/e-how.html)
Цитиран от: : European inventory on validation of non-formal and informal learning 2014 Country report: Norway by Jo Hawley, with support from Odd Bjørn Ure Cite this report as: European Commission; Cedefop; ICF International (2014). , European inventory on validation of non-formal and informal learning 2014: country report Norway. http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2014/87071_NO.pdf
15. Труд: Качаунов Т., Карагьозов К., Тодорова М и др. , Усъвършенствувaне на системата от технико-икономически показатели и технологични нормативи на експлоатационната работа в железопътния транспорт, Тема 3.4/1991, НИС при ВВТУ,1991 София.
Цитиран от: Шпилек Н., дисертационен труд „Технологично проектиране и развитие на ефективни интермодални транспортни вериги”, ВТУ“Тодор Каблешков” , София
16. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015. Bulgarien teem: Kiril Karagyozov, Mirena Todorova, Todor Razmov, Anna Dzhaleva
Цитиран от: Vaghi, Carlo, Wheat, Phillip, Österle, Ines, Milotti, Alberto, Nellthorp, John, The role of human factors in rail freight innovation, Transport Research Arena (TRA) 2014 Proceedings , Paris, http://tra2014.traconference.eu/papers/pdfs/TRA2014_Fpaper_20139.pdf
17. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.
Цитиран от: N. Jiménez-Redondoa, Escribaa S., Benítezb F.G., Coresb F., Cáceresb N., Towards automated and cost-efficient track maintenance. Final developments of the ACEM-Rail project, Transport Research Arena 2014, Paris, http://tra2014.traconference.eu/papers/pdfs/TRA2014_Fpaper_19929.pdf
18. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.Bulgarien teem: Kiril Karagyozov, Mirena Todorova, Todor Razmov, Anna Dzhaleva
Цитиран от: Iwnickia Simon, John Nellthorpb , Clemente Fugginic , Donato Zanganic, The ‘SUSTRAIL’ high speed freight vehicle: innovations and the assessment of the benefits and costs , Transport Research Arena 2014, Paris, http://tra2014.traconference.eu/papers/pdfs/TRA2014_Fpaper_18400.pdf
19. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.Bulgarien teem: Kiril Karagyozov, Mirena Todorova, Todor Razmov, Anna Dzhaleva
Цитиран от: Sładkowski Aleksander; Dantas Rui; MicuCristian, Sekar Giritharan; Arena Alfredo; Singhania Vatsal Urban freight distribution: council warehouses & freight by rail, Transport Problems: an International Scientific Journal . 2014 Special Edition, Vol. 9, p29-43. 15p. http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=18960596&AN=111831413&h=Ay063i6fGqj3UcIT7AIwGu%2b9fmCCy8sH1N8nULDmpjlMj1Ya8Rh1PyDRE%2buP4SahJHQDtlgIxwKOWtxPqAKEtg%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d18960596%26AN%3d111831413
20. Труд: Качаунов Т., Карагьозов К., Размов Т., Купенов Д.,Тодорова М и Колев М. Приложни алгоритми и програми за обучение и приложение в лабораторни, курсово и дипломно проектиране за комплект дисциплини в областта на теория на транспортните потоци, моделиране и надеждност на превозния процес, НИС при ВВТУ "Тодор Каблешков", С., 1993
Цитиран от: Борисов А., дисертационен труд „Усъвършенстване взаимодействието на магистралния с промишления железопътен транспорт”, ВТУ"Т.Каблешков"
21. Труд: Impact of Natural Disasters on Transport Systems – Case Studies from Bulgaria. Report from the International Panel of the WEATHER project funded by the European Commission’s 7th framework programme., http://www.weather-project.eu/weather/downloads/Deliverables/WEATHER-IP_BG-Karagyozov_pub.pdf?WSESSIONID=b5f600b222266cb1f37de607ec480a8a
Цитиран от: Uncertainty in Long-Range Forecasting: Annotated Literature Review, http://www.pdx.edu/nerc/sites/www.pdx.edu.nerc/files/Forecasting.Annotated.FinalReport.pdf, Northwest Economic Research Center College of Urban & Public Affairs, PSU
22. Труд: Kарагьозов К., Размов Т., Варадинова Ю, Тодорова М., Чонкова А., „Impact of Natural Disasters on Transport Systems”- Студия, ВТУ ”Тодор Каблешков”, 03.2012
Цитиран от: Кътев Ст., Карагьозов К.”Подходи при избор местоположението на логистичните обекти при проектиране на верига на доставките”, Механика Транспорт Комуникации, Научно списание ISSN 1312 3823- том 11, брой 3, 2013 г статия № 0872http://www.mtc-aj.com Механика Транспорт Комуникации, Научно списание ISSN 1312 3823- том 11, брой 3, 2013 г статия № 0872http://www.mtc-aj.com Механика Транспорт Комуникации, Научно списание ISSN 1312 3823- том 11, брой 3, 2013 г статия № 0872http://www.mtc-aj.com
23. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015
Цитиран от: AE Beagles, DI Fletcher, The aerodynamics of freight: approaches to save fuel by optimising the utilisation of container trains, Impact Factor:0.857 | Ranking:Transportation Science & Technology 20 out of 33 | Engineering, Civil 67 out of 125 | Engineering, Mechanical 74 out of 130, April 8, 2013.
24. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.
Цитиран от: ZANGANI D., Cl. Fuggini, The Sustrail Project: An Integrated Approach For An Increased Performance Of The Freight Rail System, EACS 2012 – 5th European Conference on Structural Control, Genoa, Italy – 18-20 June 2012
25. Труд: The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle and track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost (SUSTRAIL), Funding organization: EC-7FP, 2010-2015, Grant Agreement n°: 265740 FP7 - THEME [SST.2010.5.2-2.], Project Start Date: 2011-06-01, Duration: 48 months., 2010 – 2015.
Цитиран от: ZANGANI D., Cl. Fuggini, Towards a new perspective in railway vehicles and Infrastructure, ТРА 2012, ELSEVIER, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 48, 2012, Pages 2351-2360;
26. Труд: Y. Tasev, K. Karagyosov, Manual for Technology and Projection of Railway Stations and Junctions, VNVTU ""T. Kableshkov", Sofia, Bulgaria, 1983 (written in Bulgarian).
Цитиран от: Marin Marinov, Jos? Viegas, A mesoscopic simulation modelling methodology for analyzing and evaluating freight train operations in a rail network, Simulation Modelling Practice and Theory, International Journal of the Federation of European Simulation Soc, International Journal of the Federation of European Simulation Societies, Volume 19, issue 1, January 2011, ISSN 1569-190X.
27. Труд: Karagyozov, K., 1983. Simulation model of marshalling yard. In: Conference of applied science, implementation of electronic computation machines and micro-processors in railwaytransport (in Bulgarian). Bulgaria: Varna
Цитиран от: Marin Marinov, Jos? Viegas, Tactical management of rail freight transportation services: evaluation of yard performance, Transportation Planning and Technology Vol. 34, No. 4, June 2011, 345-369, Transportation Planning and Technology Vol. 34, No. 4, June 2011, 345-369
28. Труд: Katchaunov, T., et al., 1998. Simulation and modelling of transport processes, (simulations with GPSS) (in Bulgarian). Sofia: Higher School of Transport. "Todor Kableshkov".
Цитиран от: Marin Marinov, Jos? Viegas, Tactical management of rail freight transportation services: evaluation of yard performance, Transportation Planning and Technology Vol. 34, No. 4, June 2011, 345-369, Transportation Planning and Technology Vol. 34, No. 4, June 2011, 345-369
29. Труд: Tasev, Y. and Karagyosov, K., 1983. Manual for technology and projection of railway stations and junctions. Sofia: VNVTU "T. Kableshkov" (in Bulgarian).
Цитиран от: Marin Marinov, Jos? Viegas, Tactical management of rail freight transportation services: evaluation of yard performance, Transportation Planning and Technology Vol. 34, No. 4, June 2011, 345-369, Transportation Planning and Technology Vol. 34, No. 4, June 2011, 345-369
30. Труд: Качаунов Т., К.Карагьозов, Д. Купенов, Т.Размов, Имитационно моделиране на транспортните процеси, София, ВВТУ "Т.Каблешков", 1998 - учебник
Цитиран от: Dimitrov, S. D., "Simulation model of an internal-dispatch center in the urban passenger transport", IV Международна научно-практическа конференция "Безопасност на човешкия живот като условие за устойчивото развитие на съвременното общество", 08.06 - 10.0,
31. Труд: Качаунов Т., К.Карагьозов, Д. Купенов, Т.Размов, Имитационно моделиране на транспортните процеси, София, ВВТУ "Т.Каблешков", 1998 - учебник
Цитиран от: . Dimitrov, S. D., "Simplified border checkpoint simulation model", ;, trans& МОТАUTO"11, гр. Варна, 28.06 - 01.07.2011 г., Научно списание "Машини, технологии, материали", бр. 3, 2011 г.
32. Труд: K. Karagyozov, Simulation model of marshalling yard, in: Conference of an Applied Science, About Implementation of Electronic Computation Machines and Micro-Processors in Railway Transport, Varna, Bulgaria, 1983, pp. 21-22 (written in Bulgarian).
Цитиран от: Marin Marinov, Jos? Viegas, A mesoscopic simulation modelling methodology for analyzing and evaluating freight train operations in a rail network, Simulation Modelling Practice and Theory, International Journal of the Federation of European Simulation Soc, International Journal of the Federation of European Simulation Societies, Volume 19, issue 1, January 2011, ISSN 1569-190X
33. Труд: K. Karagyozov, A.W. Danchev, D. Kupenov, Method and algorithm for determination of the assembling parameter and the railcar delay in the rail yards, in: Scientific-Technical Conference with International Participation about New Technologies in Organization of Transportation Process and Effective, Use of Rolling Stock, Gorna Oriahovica, Bulgaria, 1990 (written in Bulgarian).
Цитиран от: Simulation Modelling Practice and Theory, International Journal of the Federation of European Simulation Societies, Volume 19, issue 1, January 2011, ISSN 1569-190X., International Journal of the Federation of European Simulation Societies, Volume 19, issue 1, January 2011, ISSN 1569-190X.
34. Труд: Качаунов Т., К.Карагьозов, Д. Купенов, Т.Размов, Имитационно моделиране на транспортните процеси, София, ВВТУ "Т.Каблешков", 1998 - учебник
Цитиран от: Димитров, С. Д., "Приложение на системата за имитационно моделиране GPSS World в учебния процес", TРАНСПОРТ 2011: XX Международна Научна Конференция, 04 - 05 Ноември 2011 г., Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", София, България (под печат);, Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", София, България (под печат);
35. Труд: Tasev Y. and Karagyosov K. (1983) Manual for Technology and Projection of Railway Stations and Junctions, VNVTU "T. Kableshkov", Sofia, Bulgaria (written in Bulgarian)
Цитиран от: Marin Marinov, Philip Mortimer, Tom Zunder, Dewan M. Z. Islam, A steady state analysis for yard performances, , Revista de Literatura dos Transportes, vol. 5, n. 1, pp. 33-49, Diret?rio de Pesquisas.
36. Труд: Karagyozov, K. (1990a) Approximate method for modelling of open queuing network, in: International Conference Operations Research, University of Economics and Business Administration, Vienna, 1990, pp. 28-31
Цитиран от: Marin Marinov, Philip Mortimer, Tom Zunder, Dewan M. Z. Islam, A steady state analysis for yard performances, , Revista de Literatura dos Transportes, vol. 5, n. 1, pp. 33-49, Diret?rio de Pesquisas,
37. Труд: Karagyozov, K. (1990b) On the approximations of moments and operational characteristics of GI/G/S queues, in: International Conference Operations Research, University of Economics and Business Administration, Vienna, 1990, pp. 28-31
Цитиран от: Marin Marinov, Philip Mortimer, Tom Zunder, Dewan M. Z. Islam, A steady state analysis for yard performances, , Revista de Literatura dos Transportes, vol. 5, n. 1, pp. 33-49, Diret?rio de Pesquisas, 2010.
38. Труд: Katchaunov T., Karagyozov K., Kupenov D. and Razmov T. (1998) Simulation Modelling of Transport Processes, (Simulations with GPSS), VTU "Todor Kableshkov", Sofia, Bulgaria (written in Bulgarian).
Цитиран от: Marin Marinov, Philip Mortimer, Tom Zunder, Dewan M. Z. Islam, A steady state analysis for yard performances, , Revista de Literatura dos Transportes, vol. 5, n. 1, pp. 33-49, Diret?rio de Pesquisas
39. Труд: Karagyozov K (1990a) Approximate Method for Modelling of Open Queuing Network, International Conference Operations Research, University of Economics and Business Administration, Vienna, 28-31
Цитиран от: Marinov, Marin, Zunder, Tom and Islam, Dewan Md Zahurul, Concepts, models and methods for rail freight and logistics performances: an inception paper, 12th WCTR, July 11-15, 2010 - Lisbon, Portugal., an inception paper, 12th WCTR, July 11-15, 2010 - Lisbon, Portugal.
40. Труд: Karagyozov K (1990b) On the Approximations of Moments and Operational Characteristics of GI/G/S Queues, International Conference Operations Research, University of Economics and Business Administration, Vienna, 28-31
Цитиран от: Marinov, Marin, Zunder, Tom and Islam, Dewan Md Zahurul, Concepts, models and methods for rail freight and logistics performances: an inception paper, 12th WCTR, July 11-15, 2010 - Lisbon, Portugal., an inception paper, 12th WCTR, July 11-15, 2010 - Lisbon, Portugal.
41. Труд: Katchaunov T, Karagyozov K, Kupenov D and Razmov T (1998) Simulation and Modelling of Transport Processes, (Simulations with GPSS) Higher School of Transport "Todor Kableshkov", Sofia, Bulgaria (written in Bulgarian)
Цитиран от: Marinov, Marin, Zunder, Tom and Islam, Dewan Md Zahurul, Concepts, models and methods for rail freight and logistics performances: an inception paper, 12th WCTR, July 11-15, 2010 - Lisbon, Portugal., an inception paper, 12th WCTR, July 11-15, 2010 - Lisbon, Portugal.
42. Труд: Tasev Y and Karagyosov K (1983) Manual for Technology and Projection of Railway Stations and Junctions, VNVTU "T. Kableshkov", Sofia, Bulgaria (written in Bulgarian)
Цитиран от: Marinov, Marin, Zunder, Tom and Islam, Dewan Md Zahurul, Concepts, models and methods for rail freight and logistics performances: an inception paper, 12th WCTR, July 11-15, 2010 - Lisbon, Portugal., an inception paper, 12th WCTR, July 11-15, 2010 - Lisbon, Portugal.
43. Труд: Karagyozov K (1990b) On the Approximations of Moments and Operational Characteristics of GI/G/S Queues, International Conference Operations Research, University of Economics and Business Administration, Vienna, 28-31
Цитиран от: Marinov, Marin, Zunder, Tom and Islam, Dewan Md Zahurul. Towards a performance assessment approach for analysing the level of compatibility between rail freight wagons, loading units and freight transportation services, , 12th WCTR, July 11-15, 2010 - Lisbon, Portugal
44. Труд: Karagyozov K (1983) Simulation Model of Marshalling Yard, Conference of an Applied Science, about Implementation of Electronic Computation Machines and Micro- Processors in Railway Transport, Varna, Bulgaria 21-22 (written in Bulgarian)
Цитиран от: Marinov, Marin, Zunder, Tom and Islam, Dewan Md Zahurul. Towards a performance assessment approach for analysing the level of compatibility between rail freight wagons, loading units and freight transportation services, 12th WCTR, July 11-15, 2010 - Lisb, 12th WCTR, July 11-15, 2010 - Lisbon, Portugal
45. Труд: Karagyozov K (1990a) Approximate Method for Modelling of Open Queuing Network, International Conference Operations Research, University of Economics and Business Administration, Vienna, 28-31
Цитиран от: Marinov, Marin, Zunder, Tom and Islam, Dewan Md Zahurul. Towards a performance assessment approach for analysing the level of compatibility between rail freight wagons, loading units and freight transportation services, 12th WCTR, July 11-15, 2010 - Lisb,
46. Труд: Karagyozov K (1990b) On the Approximations of Moments and Operational Characteristics of GI/G/S Queues, International Conference Operations Research, University of Economics and Business Administration, Vienna, 28-31
Цитиран от: Marinov, Marin, Zunder, Tom and Islam, Dewan Md Zahurul. Towards a performance assessment approach for analysing the level of compatibility between rail freight wagons, loading units and freight transportation services, 12th WCTR, July 11-15, 2010 - Lisb,
47. Труд: Качаунов Т., К.Карагьозов, Д. Купенов, Т.Размов, Имитационно моделиране на транспортните процеси, София, ВВТУ "Т.Каблешков", 1998 - учебник
Цитиран от: Стоилова С., Организация и управление на железопътния транспорт, С., ТУ, 2010., С., ТУ, 2010.
48. Труд: Качаунов Т., К.Карагьозов, Д. Купенов, Т.Размов, Имитационно моделиране на транспортните процеси, София, ВВТУ "Т.Каблешков", 1998 - учебник
Цитиран от: Димитров, С. Д., "Имитационен модел на пешеходен светофар", , trans&МОТАUTO"10, РУ "Ангел Кънчев", гр. Русе, 06 - 08 Юли 2010 г., Научно списание "Машини, технологии, материали", бр. 7, 2010 г
49. Труд: Карагьозов К. Апроксимация на средните характеристики и дисперсиите в системи за масово обслужване Gi/G/S. Юбилейна научна сесия "100 години железопътно образование", ВВТУ "Т. Каблешков", София, 19-20 октомври 1989.
Цитиран от: Качаунов Т. Моделиране и оптимизация на транспортните процеси. , С. ВТУ "Т.Каблешков", 2010
50. Труд: Карагьозов К. Апроксимация на вероятностите в системи за масово обслужване. Юбилейна научна сесия "100 години железопътно образование", ВВТУ "Т. Каблешков", София, 19-20 октомври 1989
Цитиран от: Качаунов Т. Моделиране и оптимизация на транспортните процеси. , С. ВТУ "Т.Каблешков", 2010
51. Труд: Карагьозов, К., Купенов, Д., "Ръководство за лабораторни упражнения по теория на транспортните потоци", Печатница при ВВТУ "Тодор Каблешков", София, 1994 г.
Цитиран от: Димитров, С. Д., "Програма за обмен на данни от разписанието на влаковете", TРАНСПОРТ 2009: XIX Международна Научна Конференция, 06 - 07 Ноември 2009 г., Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", София, България, Сборник доклади "Транспорт 2009", бр. 3, Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", София, България, Сборник доклади "Транспорт 2009", бр. 3, 2009 г.
52. Труд: Y. Tasev, K. Karagyosov, Manual for Technology and Projection of Railway Stations and Junctions, VNVTU ""T. Kableshkov", Sofia, Bulgaria, 1983 (written in Bulgarian).
Цитиран от: Marin Marinov, Jos? Viegas, A simulation modelling methodology for evaluating flat-shunted yard operations, Simulation Modelling Practice and Theory, International Journal of the Federation of European Simulation Societies, Volume 17, issue 6, July 2009, , International Journal of the Federation of European Simulation Societies, Volume 17, issue 6, July 2009, ISSN 1569-190X.
53. Труд: T. Katchaunov, K. Karagyozov, D. Kupenov, T. Razmov, Simulation Modelling of Transport Processes (Simulations with GPSS), VTU ""Todor Kableshkov", Sofia, Bulgaria, 1998 (written in Bulgarian).
Цитиран от: Marin Marinov, Jose Viegas, A simulation modelling methodology for evaluating flat-shunted yard operations, Simulation Modelling Practice and Theory, International Journal of the Federation of European Simulation Societies, Volume 17, issue 6, July 2009, , International Journal of the Federation of European Simulation Societies, Volume 17, issue 6, July 2009, ISSN 1569-190X.
54. Труд: K. Karagyozov, Approximate method for modelling of open queuing network, in: International Conference Operations Research, University of Economics and Business Administration, Vienna, 1990, pp. 28-31.
Цитиран от: Marin Marinov, Jos? Viegas, A simulation modelling methodology for evaluating flat-shunted yard operations, Simulation Modelling Practice and Theory, International Journal of the Federation of European Simulation Societies, Volume 17, issue 6, July 2009, , International Journal of the Federation of European Simulation Societies, Volume 17, issue 6, July 2009, ISSN 1569-190X.
55. Труд: K. Karagyozov, Simulation model of marshalling yard, in: Conference of an Applied Science, About Implementation of Electronic Computation Machines and Micro-Processors in Railway Transport, Varna, Bulgaria, 1983, pp. 21-22 (written in Bulgarian)
Цитиран от: Marin Marinov, Jos? Viegas, A simulation modelling methodology for evaluating flat-shunted yard operations, Simulation Modelling Practice and Theory, International Journal of the Federation of European Simulation Societies, Volume 17, issue 6, July 2009, , International Journal of the Federation of European Simulation Societies, Volume 17, issue 6, July 2009, ISSN 1569-190X.
56. Труд: Карагьозов К. Размов Т. Купенов Д. Борисов А. "Концепция за изграждане на логистична инфраструктура, на мултимодални транспортни системи на Балканите" - Логистика в икономиката на преход, С., УНСС 1999.
Цитиран от: Качаунов Т., Борисов А., Взаимодействие между видовете транспорт,, ВТУ "Т.Каблешков", София, 2009 год.
57. Труд: Качаунов Т. Карагьозов К. Купенов Д. Размов Т., "Имитационно моделиране на транспортните процеси" С., ВТУ "Т.Каблешков", 1998.
Цитиран от: Качаунов Т., Борисов А., Взаимодействие между видовете транспорт, , ВТУ "Т.Каблешков", София, 2009 год.
58. Труд: K. Karagyozov, On the approximations of moments and operational characteristics of GI/G/S queues, in: International Conference Operations Research, University of Economics and Business Administration, Vienna, 1990, pp. 28-31.
Цитиран от: Marin Marinov, Jos? Viegas, A simulation modelling methodology for evaluating flat-shunted yard operations, Simulation Modelling Practice and Theory, International Journal of the Federation of European Simulation Societies, Volume 17, issue 6, July 2009, , International Journal of the Federation of European Simulation Societies, Volume 17, issue 6, July 2009, ISSN 1569-190X.
59. Труд: K. Karagyozov, Approximate method for modelling of open queuing network, in: International Conference Operations Research, University of Economics and Business Administration, Vienna, 1990, pp. 28-31.
Цитиран от: Marin Marinov, Jos? Viegas, A simulation modelling methodology for evaluating flat-shunted yard operations, Simulation Modelling Practice and Theory, International Journal of the Federation of European Simulation Societies, Volume 17, issue 6, July 2009, , International Journal of the Federation of European Simulation Societies, Volume 17, issue 6, July 2009, ISSN 1569-190X.
60. Труд: Tasev Y.P. and Karagyosov K.S., Manual for Technology and Projection of Railway Stations and Junctions, VNVTU "T.Kableshkov" Sofia, Bulgaria, 1983
Цитиран от: Marin V. Marinov, Viegas J., Evaluation of Production Schemes for Railway Freight Transportation , In:Proceedings of the 2nd international Seminar on Railway Operations Modelling and Analysis (RailHannover)Hannover, Germany
61. Труд: Raikov R., Karagyozov K., Razmov T., Kupenov D., Ivantchev G., Measuring Processing Capacity of Exploitation Rail Subsystems with the Help of Simulation, 22 IV Scientific-Application Conference on Micro-Processor Technics in Rail, Plovdiv, Bulgaria, 1987
Цитиран от: Marin V. Marinov, Jose M.Viegas , Evaluation of Production Schemes for Railway Freight Transportation, In:Proceedings of the 2nd international Seminar on Railway Operations Modelling and Analysis (RailHannover)Hannover, Germany
62. Труд: Katchaunov T., Karagyozov K., Kupenov D., Razmov T., Simulation Modelling of Transportation Processes (simulations by GPSS), VVTU"T. Kableshkov", Sofia, Bulgaria, 1998
Цитиран от: Marin V. Marinov, Jos? M. Viegas, Evaluation of Production Schemes for Railway Freight Transportation , In:Proceedings of the 2nd international Seminar on Railway Operations Modelling and Analysis (RailHannover)Hannover, Germany
63. Труд: Karagyozov K. and Kupenov D., Manual for Lab Exercises on Theory of Transport Flows, Sofia: VVTU "Todor Kableshkov", Department of Technology and Organization of Railway Transport, 1994
Цитиран от: Marin V. Marinov, Jos? M. Viegas, Evaluation of Production Schemes for Railway Freight Transportation , In:Proceedings of the 2nd international Seminar on Railway Operations Modelling and Analysis (RailHannover)Hannover, Germany
64. Труд: Karagyozov K., On the Approximations of Moments and Operational Characteristics of GI/G/S Queues, International Conference Operations Research, University of Economics and Business Administration, Vienna, 28-31.08., 1990
Цитиран от: Marin V. Marinov, Jos? M. Viegas, Evaluation of Production Schemes for Railway Freight Transportation , In:Proceedings of the 2nd international Seminar on Railway Operations Modelling and Analysis (RailHannover)Hannover, Germany
65. Труд: Karagyozov K., Approximate Method for Modeling of Open Queueing Network, International Conference Operations Research, University of Economics and Business Administration, Vienna, 28-31.08., 1990
Цитиран от: Marin V. Marinov, Jos? M. Viegas, Evaluation of Production Schemes for Railway Freight Transportation , In:Proceedings of the 2nd international Seminar on Railway Operations Modelling and Analysis (RailHannover)Hannover, Germany
66. Труд: Качаунов Т., К.Карагьозов, Д. Купенов, Т.Размов, Имитационно моделиране на транспортните процеси, София, ВВТУ "Т.Каблешков", 1998 - учебник
Цитиран от: Marinov M., A simulation modeling methodology for analyzing yard operations, , ВТУ "Тодор Каблешков", Механика, Транспорт, Комуникации, бр.3/2007
67. Труд: Karagiozov K., Danchev A.W., & Kupenov D.P., Methodology and Algorithm for Determination of the Coefficient of Gathering and Economy of Time in Transit Passing through Rail Yards, Scientific-Technical Conference with International Participation about New Technologies in Organization of Transportation Process and Effective Use of Rolling Stock, Gorna Oriahovica, Bulgaria, 25-26. 10.1990
Цитиран от: Marin V. Marinov, Instituto Superior T?cnico - CESUR, Department of Civil Engineering and Architecture, Lisbon, Portugal, The Penalty of Cyclic Queues in Operating Processes with Freight Trains at Formation Yards, , Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, October11-13, 2006, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey
68. Труд: Качаунов Т., К.Карагьозов, Д. Купенов, Т.Размов, Имитационно моделиране на транспортните процеси, София, ВВТУ "Т.Каблешков", 1998 - учебник
Цитиран от: Marin Marinov, Philip Mortimer, Tom Zunder, Dewan M. Z. Islam, A steady state analysis for yard performances, Revista de Literatura dos Transportes, vol. 5, n. 1, pp 33-49 Diretorio de Pesquisas,
69. Труд: Качаунов Т., К.Карагьозов, Д. Купенов, Т.Размов, Имитационно моделиране на транспортните процеси, София, ВВТУ "Т.Каблешков", 1998 - учебник
Цитиран от: Размов Т., Определяне вида на параметрите на влакооблазуване за влакообразуващите гари в Република България, , ВТУ "Тодор Каблешков", ХІІІ НКМУ "Транспорт 2003".
70. Труд: - Качаунов Т., К.Карагьозов, Д. Купенов, Т.Размов, Имитационно моделиране на транспортните процеси, София, ВВТУ "Т.Каблешков", 1998 - учебник
Цитиран от: Marinov M., Correlation survey macro-economic factors versus main railway indices,, ВТУ "Тодор Каблешков", ХІІІ НКМУ "Транспорт 2003"
71. Труд: Качаунов Т., К.Карагьозов, Д. Купенов, Т.Размов, Имитационно моделиране на транспортните процеси, София, ВВТУ "Т.Каблешков", 1998 - учебник
Цитиран от: Георгиев Н., Изследване и подобряване на надеждността и безопасността на железопътното движение, дисертация ОКС "Доктор", 2003.,
72. Труд: Райков, Р., К. Карагьозов, Т. Размов, Д. Купенов. Взаимноизгодно развитие на транспортните коридори в региона на Югоизточна Европа. С., Научна конференция с международно участие "Балканите - транспортен кръстопът между Европа, Азия и Африка", НТС по транспорт, 1998.
Цитиран от: Райков Р., Т. Размов, К. Константинов. Мениджмънт и маркетинг в транспорта, С.,ВТУ "Т. Каблешков" 2002
73. Труд: Карагьозов, К, Д. Купенов. Ръководство за лабораторни упражнения по теория на транспортните потоци. С.ВВТУ" Т.Каблешков",1994
Цитиран от: Райков Р., Т. Размов, К. Константинов. Мениджмънт и маркетинг в транспорта , С.,ВТУ "Т. Каблешков" 2002
74. Труд: Карагьозов, К., Т. Размов, Д. Купенов. Моделиране и оптимизиране на движението на пътнико- и товаропотоците по транспортните коридори в Република България. Варна, Научно-техническа конференция с международно участие "Железопътен транспорт 2000" на тема: "Прогнозиране на пътнико и товаропотоците по критските транспортни коридори, преминаващи през балканския регион и ефективност от изграждането им.", Асоциация на Европейските съюзи на железопътните инженери (УЕЕИВ) и "БДЖ", 2000.
Цитиран от: Райков Р., Т. Размов, К. Константинов. Мениджмънт и маркетинг в транспорта , С.,ВТУ "Т. Каблешков" 2002
75. Труд: Карагьозов, К., Т. Размов, Д. Купенов. Автоматизирани системи за управление в железопътния транспорт. С., Аналитичен обзор, ЦИНТИ, 1989.
Цитиран от: Райков Р., Т. Размов, К. Константинов. Мениджмънт и маркетинг в транспорта , С.,ВТУ "Т. Каблешков" 2002
76. Труд: Карагьозов, К., Д. Купенов, Т. Размов. Метод ДСМ - Динамично структуриране и маршрутизация: Оптимизация на транспортните елементи на логистичните вериги. С., Осма научна конференция, ВТУ "Тодор Каблешков", 1995, Сборник доклади, стр. 82-96.
Цитиран от: Райков Р., Т. Размов, К. Константинов. Мениджмънт и маркетинг в транспорта , С.,ВТУ "Т. Каблешков" 2002
77. Труд: Karagiozov, K., D. Kupenov, T. Razmov. DSR Method - Dynamic Structuring and Routing: Optimizing the Transport Element of the Logistic Chains. Santiago de Compostela, Испания, II Congreso, II Meeting, SIGEF - Sociedad International de Gestion Y Economia Fuzzy, , 1995, Papers Vol. II, стр. 163-178
Цитиран от: Райков Р., Т. Размов, К. Константинов. Мениджмънт и маркетинг в транспорта , С.,ВТУ "Т. Каблешков" 2002
78. Труд: Райков, Р., К. Карагьозов, Т. Размов, Д. Купенов. Взаимноизгодно развитие на транспортните коридори в региона на Югоизточна Европа, С., Железопътен транспорт, 1998, № 5, стр. 4-7.
Цитиран от: Райков Р., Т. Размов, К. Константинов. Мениджмънт и маркетинг в транспорта , С.,ВТУ "Т. Каблешков" 2002
79. Труд: Райков, Р., К. Карагьозов, Т. Размов, Д. Димитров, Т. Николов. Автоматизирана система за обработка на информационните потоци по договорите за товаро-разтоварни и спедиторски услуги на ниво железопътен район. Варна, Втора национална научно-техническа конференция "Съвременни транспортни манипулационни технологии и системи" с международно участие, Федерация на научно-техническите дружества, 1989.
Цитиран от: Райков Р., Т. Размов, К. Константинов. Мениджмънт и маркетинг в транспорта , С.,ВТУ "Т. Каблешков" 2002
80. Труд: Карагьозов, К., Т. Размов, Д. Купенов. Концепция за изграждане на логистична инфраструктура на мултимодални транспортни системи на Балканите. С., Научна конференция с международно участие "Балканите - транспортен кръстопът между Европа, Азия и Африка", НТС по транспорт, 1998.
Цитиран от: Райков Р., Т. Размов, К. Константинов. Мениджмънт и маркетинг в транспорта , С.,ВТУ "Т. Каблешков" 2002
81. Труд: Качаунов Т., К.Карагьозов, Д. Купенов, Т.Размов, Имитационно моделиране на транспортните процеси, София, ВВТУ "Т.Каблешков", 1998 - учебник
Цитиран от: Маринов М., Б. Сайменова, Изследване и прогнозиране на обема на товарните превози по железопътния транспорт до 2005 година, , ВТУ "Тодор Каблешков", ТЕМПТ 2001.
82. Труд: Карагъозов К. Определяне на техническото развитие на подсистемите на влакообразуващите гаири. Сборник доклади ВМЕИ, кн.8,1979
Цитиран от: Тасев Й., Д. Константинов. Устройство и технологично проектиране на железопътни гари и възли., С. ВМЕИ
83. Труд: Тасев Й., К. Карагьозов. Устройство, технология и проектиране на железопътни гари и възли- ръководство, ВМЕИ 1983
Цитиран от: Тасев Й., Д. Константинов. Устройство и технологично проектиране на железопътни гари и възли. , С. ВМЕИ, 1986

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2010
Тема: RiFLE - Rail Freight and Logistics Curriculum Development
Тип: LLP/Erasmus
Поръчител: ЕС
Ръководител: Newrail, University of Newcastle, UK - координатор доц. Кирил Станев Карагьозов за ВТУ
2. Година: 2010
Тема: EC FP7-SST-2010-RTD-1 Grant agreement no: 265740 SUSTRAIL " The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle – track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost "
Тип:
Поръчител: EC FP7
Ръководител: доц. д-р инж. Карагъозов /от страна на ВТУ/
3. Година: 2007
Тема: Лаборатория по мениджмънт
Тип: вътрешен
Поръчител: ВТУ "Т.Каблешков"
Ръководител: доц. Карагьозов
4. Година: 2007
Тема: "Design Appropriate Contractual Relationships -ENACT"-координатор на консорциума - TIS.pt Consutore em Transportes, Inovacao e Sistemas (Tis.pt)- 6.03.2007
Тип: Contract No - TREN/07/FP6TR/S07.68528/038558
Поръчител: ЕС
Ръководител: доц. Карагьозов за ВТУ
5. Година: 2005
Тема: Методика и модели за обвръзка на композициите, локомотивите и превозните бригади за реално действащи ГДВ
Тип:
Поръчител: ВТУ
Ръководител: доц. Карагьозов
6. Година: 2004
Тема: Лаборатория за симулационно моделиране в транспорта и комуникациите
Тип: вътрешен
Поръчител: ВТУ "Т.Каблешков"
Ръководител: доц.Карагьозов, доц. Къдрев
7. Година: 1993
Тема: Приложни алгоритми и програми за обучение и прложение в лабораторни упражнения, курсово и дипломно проектиране за кимплект дисциплини в областта на теорията на транспортните потоци и моделиране и надеждност на превозния процес.
Тип: Тема I-33/1992, НИС при ВВТУ,1993 София.
Поръчител:
Ръководител:
8. Година: 1992
Тема: Нова система за оценка на ефективността на инвестационнитеи технологични решения за реализация на железопътните превози при пазарна икономика решения
Тип: Тема ПК 02/1991, НИС при ВВТУ,1992 София.
Поръчител:
Ръководител:
9. Година: 1991
Тема: Подготовка на базата данни с вагонопотоците за мецец юни и юли и определяне на плана за композиране на влаковете за мрежата на БДЖ.
Тип: Тема ПК 12/1991, НИС при ВВТУ,1991 София.
Поръчител:
Ръководител: доц. Карагьозов
10. Година: 1991
Тема: Система за оперативно разпределение на празните вагонопотоци в мрежата на БДЖ,
Тип: Тема 3.1/1990, НИС при ВВТУ,1991 София
Поръчител:
Ръководител:
11. Година: 1991
Тема: Технико-икономическо проучване за целесьобразността от сьоръжаване на подгърбичния район на гара Варна с вагонозадържатели,
Тип: Тема 8.29/1991, НИС при ВВТУ,1991 София.
Поръчител:
Ръководител: доц. Карагьозов
12. Година: 1991
Тема: Усъвършенствувне на системата от технико-икономически показатели и технологични нормативи на експлоатационата работа в железопътния транспорт.
Тип: Тема 3.4/1991, НИС при ВВТУ,1991 София.
Поръчител:
Ръководител:
13. Година: 1991
Тема: Система за технологично регулиране на придвижването на чуждестраните вагони в мрежата на БДЖ.
Тип: Тема 8.11/1990, НИС при ВВТУ,1991 София.
Поръчител:
Ръководител: доц. Карагьозов
14. Година: 1990
Тема: Разработване на целесъобразна етапност за реконструкция и на нова единна технология на железопътен възел -Димитровград .
Тип: Тема 8.24/1989, НИС при ВВТУ,1990 София.
Поръчител:
Ръководител: доц. Карагьозов
15. Година: 1990
Тема: Автоматизиране на информационната технология за следене и контрол на договорите за товарно-разтоварна дейност с предприятията на ниво железопътен район
Тип: 880/1990 дог. по ТНТМ при ВВТУ
Поръчител:
Ръководител: доц. Карагьозов
16. Година: 1990
Тема: Система за автоматизирано определяне и управление на пропускателната способност на железопътните гари, участъци и линии
Тип: Тема 1.14/1988, НИС при ВВТУ,1990 София
Поръчител: ВВТУ
Ръководител:
17. Година: 1990
Тема: Диалогова система на ЕИМ за оперативно разработване на плана за композиране и технологично регулиране на масата, скоростта, честотата и тяговото обвързване .
Тип: Тема 1.17/1989 . ПИС при ВВТУ,1990 София.
Поръчител:
Ръководител:
18. Година: 1990
Тема: Комплексна технология за работа на промишлен ж.п. район -Бургас. т
Тип: ема 43/1989, НИС при ВВТУ,1990
Поръчител:
Ръководител:
19. Година: 1988
Тема: Технология и организация на движението в условията на електрифицирана, удвоена и автоматизирана железопътна линия .
Тип: Тема 8.6/1986 ,НИС при ВВТУ,1988
Поръчител:
Ръководител:
20. Година: 1988
Тема: Разработване на плана за композиране на влаковете в железопътната мрежа на ЕИМ
Тип: Тема 8.9/1987, НИС при ВВТУ,1988 София
Поръчител: ВВТУ
Ръководител:
21. Година: 1986
Тема: Райков Р., Карагьозов К., Качаунов Т., Иванчев Г., Размов Т., Купенов Д., , Данчев А., Панов К.,Тодорова М., Кирчев Т., Беров Т. и др. Нова методика за определяне на пропускателната, преработвателната и превозната способност на железопътния транспорт.
Тип: Тема 8.5/1986.НИС при ВВТУ,1987 София.
Поръчител:
Ръководител:
22. Година: 1986
Тема: Алгоритмизация, оптимизация и" управление на технологическите процеси в основните железопътни гари и възли с използуване на ЕИТ (внедряване на програмна система)
Тип: тема 1.1/1986 НИС при ВВТУ.
Поръчител: ВВТУ
Ръководител:
23. Година: 1985
Тема: Алгоритмизация, оптимизация и управление на технологическите процеси в основните железопътни гари и възли с използуване на ЕИТ
Тип: университетски тема 2326/1983 НИС при ВМЕИ-София, 1985
Поръчител:
Ръководител:
24. Година: 1983
Тема: Разработване на система за имитационно и математическо моделиране на техническата съоръженост на влакообразуващите гари на ЕИМ.
Тип: университетски тема 279-5/1983 - НИС при ВМЕИ-София.
Поръчител:
Ръководител:
25. Година: 1983
Тема: Моделиране и управление на на пропускателната способност и на технологическите процеси в железопътните експлоатационни подсистеми
Тип: университетски тема 279-4/1983 НИС при ВМЕИ.
Поръчител:
Ръководител:
26. Година: 1983
Тема: Оптимизация на техническото развитие на влакообразуващитеи и възлови гари при въвеждане на автоматизацив и АСУ на експлоатационната работа.
Тип: университетски тема 2343/1983 НИС при ВМЕИ София.
Поръчител:
Ръководител:
27. Година: 1983
Тема: Моделиране на коловозните развития и технологическите процеси в железопътните гари.
Тип: университетски тема 240/2/1983 НИС при ВМЕИ.
Поръчител:
Ръководител:
28. Година: 1982
Тема: Надеждност на работата на влакообразуващите гари
Тип: университетски тема 279-3/1980 НИС при ВМЕИ- София, 1982
Поръчител:
Ръководител: доц. Карагьозов
29. Година: 1981
Тема: Усъвършенствуване на методите за съставяне на график за движението на влаковете и за развитие на пропускателната способност в железопътния транспорт.
Тип: университетски тема 2162/1981 НИС при ВМЕИ София, 1983
Поръчител:
Ръководител:
30. Година: 1979
Тема: Оптимизация на разпределението на вагонопотоците по основните железопътни линии.
Тип: университетски, тема 2946/1979 НИС ВМЕИ.
Поръчител:
Ръководител:
31. Година: 1979
Тема: Райков Г., Качаунов Т.,.Добровски Г., Kарагьозов К., Галев Б.. Оптимизация на основните технически и технологични параметри за комплексно етапно развитие на основните технически средства на железопътния транспорт,
Тип: университетски тема 2746/1977 НИС при ВМЕИ-София, 1978
Поръчител:
Ръководител:
32. Година: 1979
Тема: Оптимизация на основните технологически процеси и технически параметри за комплексно етапно развитие на основните технически средства на железопътния транспорт (внедряване).
Тип: университетски тема 2972-ВП/1979 НИС при ВМЕИ София.
Поръчител:
Ръководител:
33. Година: 1979
Тема: Оптимизация на разпределението на вагонопотоците по основните железопътни линии. тема (внедряване)
Тип: университетски тема 2946-ВН/1979 НИС при ВМЕИ София.
Поръчител:
Ръководител:
34. Година: 1978
Тема: Оптимизация на основните технически и технологични параметри за комплексно етапно развитие на основните технически средства на железопътния транспорт,
Тип: университетски тема 2746/1977 НИС при ВМЕИ-София, 1978
Поръчител:
Ръководител:
35. Година: 1975
Тема: Подобряване на ветроустойчивостта на контактната мрежа.
Тип: ИЕЖТ, София,1975.
Поръчител: ИЕЖТ
Ръководител:
36. Година: 1975
Тема: Оптимизация на технологическите процеси във влакообразуващите гари.
Тип:
Поръчител: ИЕЖТ, София,1975.
Ръководител:
37. Година: 1975
Тема: Инструктивни указания за нормиране и оптимизиране на основните показатели и технологически процеси на влакообразуващите гари и железопътни участъци
Тип: ИЕЖТ,София,1975
Поръчител:
Ръководител:
38. Година: 1974
Тема: Оперативно планиране на влаковата работа в разпределителните и участъковите гари на "БДЖ".
Тип: Разработка на ЦНИРД при СО БДЖ, 1974, София
Поръчител: БДЖ
Ръководител:

 Учебници и помагала

1. Карагьозов К., Системи за масово обслужване , електронно, 2007г.
2. Карагьозов К. Апроксимация на операционните характеристики на СМО, електронно, 2007г.
3. Карагьозов К. Управление на запасите , електронно, 2007г.
4. Карагьозов К. Проблем за едновременна поръчка на няколко продукта , електронно, 2007г.
5. Карагьозов К. Въведение в логистиката и логистичния мениджмънт , електронно, 2007г.
6. Карагьозов К. Прогнозиране на търсенето , електронно, 2007г.
7. Карагьозов К. Същност на логистиката. Фази на развитие, електронно, 2007г.
8. Карагьозов К., Задачи по управление на запасите, електронно, 2007г.
9. Карагьозов К., Обекти на изследване и управление в логистиката , eлектронно, 2007г.
10. Карагьозов К. Управление на покупките , eлектронно, 2007г.
11. Карагьозов К., Управление на запасите , eлектронно, 2007г.
12. Качаунов, Т, К. Карагьозов, Д. Купенов, Т. Размов . Имитационно моделиране на транспортните процеси, С. ВВТУ"Т. Каблешков" , 1998г.
13. Карагьозов К.К , Д.Купенов- Теория на транспортните потоци, ВТУ, 1994г.

 Доклади на научни форуми

1. MINIMUM COST FLOW NETWORK MODEL FOR EVALUATION OF ASSIGNMENT OF URBAN REGIONS TO EMERGENCY CENTERS SERVICE, XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “MANAGEMENT AND ENGINEERING ’17, Sozopol, 25-Sozopol ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, ТУ,- София, 2017г., 2017г.
2. Изследване върху покритието на ЦСМП по брой и местоположение според определените стандарти за спешност, Научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2016,статия ID:1306, Научен форум “ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ ”, Ф„ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ”при ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”, 22 - 23 юни 2016 г. , Банско., 2016г.
3. АНАЛИТИКО-ИМИТАЦИОНЕН ПОДХОД ЗА ПЛАНИРАНЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ, КАТО СИСТЕМА ЗА МАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ НЕСТАЦИОНАРЕН ВХОДЯЩ ПРОЦЕС, XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “MANAGEMENT AND ENGINEERING ’15, юни 21-24 2015 г, Созопол.ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, ТУ,- София, 2015г., 2015г.
4. Simple Approach on Determination of Track Number of Receiving and Departure Areas in Railway Yards, EURO – ZEL 2014, 22nd International Symposium 3rd – 4th, June 2014, Žilina, SK, 2014г.
5. Приложение на империалистически конкурентен алгоритъм за оптимизиране маршрутизацията на превозните средства, Механика, транспорт, комуникации, том 12, бр. 3(1), 2014, стр. I-63-I-68 (ar.ID:00967), 2014г.
6. Application of GPSS Queuing Network Model to Evaluate the Performance of the Transportation Technological System , VIII International Conference “Heavy Machinery-HM 2014”, Zlatibor, 25-28 June 2014, 2014г.
7. Internationalisation of MSC programmes in rail transport and logistics, 22nd International Symposium EURO - Zel 2014 "Recent Challenges for European Railways", 03 - 04 June 2014, Žilina (Slovak Republic)., 2014г.
8. MSC Curriculum development in rail freight and logistics: A Lever to establish joint degrees, 21st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE -“TRANSPORT 2013″, Varna, Bulgaria., 2013г.
9. A supply-demand study of practice in rail logistics higher education, J. Transp. Lit. vol.7 no.2 Manaus Apr. 2013, 2013г.
10. Analysis of Approaches to the Designing Distribution Networks, Proceedings of IC-EpsMsO 5th International Conference on Experiments /Process/ System Modeling/ Simulation/ Optimization Athens, Greece 3-6 July, 2013, 2013г.
11. Имитационно моделиране на модел за управление на запасите, младежки форум - 2012, НТСТ – гр. София, 2012г.
12. Развитие на процеса на прилагане на инфраструктурни такси: промени в размера на таксите в периода 2008 – 2012 година, младежки форум - 2012, НТСТ – гр. София, 2012г.
13. Business demands for an MSC Programme in Rail Freight and Logistics, In: Scientific-expert Conference on Railway RAILCON '12, 2012, Nis, Serbia, 2012г.
14. Rizzetto L, Ricci S, Marinov M, Zunder T, Schlingensiepen J, Karagyozov K, Dzhaleva-Chonkova A. A Structured Survey on MScs in Transport and Logistics for designing a New Programme. , Сборник доклади на ХX международна научна конференция "Транспорт 2011",ВТУ "Т. Каблешков", С., 2011г.
15. Карагьозов К. С., Размов Т. К., Варадинова Ю. Е., „Единая система транспортного обеспечения национальной безопасности”, IV Международна Научно-практическа конференция "Безопасност на човешкия живот като предпоставка/условие за устойчивото развитие на съвременното общество" 08-10. 06. 2011г., Киев, Украйна, 2011. ISBN 978-966-699-639-1, 2011г.
16. Tomislav Josip MLINARI?, Nedjeljko ?PILEK, Kiril KARAGYOZOV, ISTRA?IVANJE PROMETNE POTRA?NJE U FUNKCJI ODREdIVANJA TEHNOLO?KIH KRITERIJA ZA DIMENZIONIRANJE RO-LA TERMINALA , International conference RailCon , Nish,2010, 2010г.
17. Marinov M, Zunder T, Schlingensiepen J, Ricci S, Karagyozov K, Razmov T, Dzhaleva-Chonkova A. Innovative Concepts for Knowledge Exchange, Mobility and Expertise in Rail Freight and Logistics. In: Highlight 2010: Sustainable Development in Logistics (ICLEEE), International Conference of Logistics, Economics and Environmental Engineering.2010, Maribor , Slovenia :Vocational College of Traffic and Transport, 2010, 2010г.
18. Недйелко Шпилек, Кирил Карагьозов, Томислав Йосип Млинарич .ТОВАРНИ ПОТОЦИ ВЪВ ФУНКЦИЯТА РАЗВИТИЕТО НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ ЗА ПАНЕВРОПЕЙСКИТЕ КОРИДОРИ В ХЪРВАТИЯ, , ВТУ " Тодор Каблешков" Международна научна конференция "Транспорт 2009", 2009г.
19. "Интегрален подход в управлението на логистичните системи", V международна конференция"Мениджмънт и инженеринг" гр. Созопол, 2007г.
20. "Прогнозиране и сегментиране на пазара на пътническите превози", ВТУ "Тодор Каблешков", 2004г.
21. Карагьозов К., В.Рангелов Прогнозиране и сегментиране на пазара на пътническите превози, ХІVнаучна конференция "Транспорт2004 с международно участие", ВТУ, 2004г.
22. Карагьозов К., Д.Димитров Използване на Microsoft Office в офис дейностите на транспортните фирми, ХІ научна конференция с международно участие "ТЕМРТ 2001-транспортът на ХХ! век" ВТУ, 2001г.
23. Карагьозов К., Маринов М. Изследване и анализ на състоянието на железопътната мрежа , XI научна конференция с международно участие "ТЕМП 2001 - Транспортът на 21 век, ВТУ, София, 2001г.
24. Прилагане на Европейската политика за развитие на железопътния транспорт, ХІ научна конференция с международно участие "ТЕМРТ 2001 - транспортът на ХХІ век" ВТУ, 2001г.
25. Карагьозов К., Димитров Д., Използване на Microsoft Office в офис дейностите на транспортните фирми, , Сборник доклади на единадесета научна конференция с международно участие ТЕМРТ-2001, с. 123-126, 2001г.
26. Карагьозов К, Размов Т.,Купенов Д., Моделиране и оптимизация на движението на пътникопотоко и товаропотоците по транспортните коридори в Република България , Международна конференция "Железопътен транспорт 2000" на тема "Прогнозиране на пътникопотоците- и товаропотоците по критските транспортни коридори, преминаващи през Балканския регион и ефективност от изграждането им" , 2000г.
27. Карагьозов К., Т.Размов, Д.Купенов Моделиране и оптимизиране на движението на пътнико и товаропотоците по транспортните коридори в Република България, Научно-техническа конференция с международно участие "Железопътен транспорт - 2000" гр. Варна, 2000г.
28. Качауонв Т., К.Карагьозов Reliability of the railway network elements in extreme situations, ZILINA ZBORNIK, 2000г.
29. Карагьозов К, Размов Т.,Купенов Д., Борисов А. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОГИСТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА НА МУЛТИМОДАЛНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ НА БАЛКАНИТЕ, Втора международна конференция"Логистика в променящия се свят" (теория, практика, обучение), Международен дом на учените "Федерик Жолио Кюри", Варна, 1999г.
30. Карагьозов К. МУЛТИМОДАЛНИ МОДЕЛИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ТРАФИК , Международна конференция"Балканите транспортен кръстопът м/у Европа,Азия и Африка", София, 1998г.
31. Качаунов Т., Карагьозов Надеждност на елементите на железопътната мрежа при екстремни ситуации , Годишник на ВВТУ "Т.Каблешков", 1998г.
32. Лъжански Т.,Размов Т.,Карагьозов К., Гражданская транспортная поддержка националной безопасности , Международна конференция "Riesenie krizovovch situacii v specifiskom prostredi", Zilina, Slovakia, 1998г.
33. Р. Райков, К. Карагьозов,Т. Размов Т., Купенов Д. ВЗАИМНОИЗГОДНО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ КОРИДОРИ В РЕГИОНА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА , Международна конференция "Балканите транспортен кръстопът м/у Европа,Азия и Африка", София, 1998г.
34. Карагьозов К, Размов Т.,Купенов Д., КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОГИСТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА НА МУЛТИМОДАЛНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ НА БАЛКАНИТЕ , Международна конференция"Балканите транспортен кръстопът м/у Европа,Азия и Африка",София, 1998г.
35. Карагьозов К. МУЛТИМОДАЛНИ МОДЕЛИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ТРАФИК . , Международна конференция"Балканите транспортен кръстопът м/у Европа,Азия и Африка"София, 1998г.
36. Лъжански Т.,Размов Т.,Карагьозов К., Гражданска транспортна поддръжка на националната сигурност, Българ-американски семинар" Логистична поддръжка на мироопазващите операции на НАТО", Министерство на отрбраната, 1997г.
37. Карагьозов К.. Приложение на закрити мрежи за масово обслужване за моделиране на сложни транспортни системи с ограничени буфери , X научна конференция с международно участие ТЕМРТ 97, ВВТУ, 1997г.
38. Karaguiozov K., D. Kupenov, T. Razmov. THE METHOD DSR- DYNAMIC STRUCTURING AND ROUTING: APPLICATION FOR OPTIMIZATION OF THE LOGISTIC CHAIN TRANSPORTATION ELEMENTS. , II CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR FUZZY-SET MANAGEMENT AND ECONOMICS(SIGEF)., 15-17 XI 1995, Santiago de Compostela, Spain. , 1995г.
39. Карагьозов К.. Оптимизация на разпределението на входящия поток между еднородни по функции технологични подсистеми., VIII Научна конференция на ВВТУ ".Т.Каблешков" 17-18 ноември, Сгорник доклади част I , София, 1995г.
40. Карагьозов К.. Приложение на модел на закрита двуфазна мрежа от СМО за моделиране на пропускателната способност и работата на транспортни подсистеми с ограничени буфери. , VIII Научна конференция на ВВТУ ".Т.Каблешков" 17-18 ноември, Сборник доклади част I , София, 1995г.
41. Карагьозов К., Купенов Д., Размов Т. Оптимизация на транспортните елементи на логистичната верига. , Международен семинар "Товарни транспортни центрове и комбиниран транспорт" НДК, 1995г.
42. Карагьозов К..Върху въпроса за определяне на пропускателната и преработвателната способности на транспортните подсистеми с ограничени буфери., Шеста Научно - техническа конференция с международно участие на ВВТУ "Т.Каблешков", София , 1993г.
43. Карагьозов К.. Проблеми при определяне на ефективността на проектите. , Шеста Научно - техническа конференция с международно участие на ВВТУ "Т.Каблешков", София , 1993г.
44. Качаунов Т, Карагьозов К, Купенов Д., Размов Т. Пакет приложни програми по учебните дисциплини "Моделиране и надежност на превизния процес" и "Теория на транспортните потоци". , Шеста Научно - техническа конференция с международно участие на ВВТУ "Т.Каблешков", София, 1993г.
45. Качаунов Т, Карагьозов К, Купенов Д., Размов Т. Пакет приложни програми по учебните дисциплини "Моделиране и надежност на превизния процес" и "Теория на транспортните потоци"., Шеста Научно - техническа конференция с международно участие на ВВТУ "Т.Каблешков", София , 1993г.
46. Карагьозов К, Размов Т, Купенов Д, Данчев А. Установяване на маршрутите от чужди вагони и вагони, предназначени за износ в железопътната мрежа и изследване на устойчивостта им. , Трета Научно - техническа сесия с международно участие на ВВТУ "Т.Каблешков", София, 1992г.
47. Райков Р, Купенов Д, Размов Т, Карагьозов К, Данчев А..Методика за разпределение на празните вагони с отчитане на времето за придвижването им. , Трета Научно - техническа сесия с международно участие на ВВТУ "Т.Каблешков", София , 1992г.
48. Карагьозов К, Размов Т, Купенов Д, Данчев А.. Математически модел за придвижване на чуждите вагони в железопътната мрежа с възможност за претоварване в гари. , Трета Научно - техническа сесия с международно участие на ВВТУ "Т.Каблешков", София , 1992г.
49. Карагьозов К, Размов Т, Купенов Д, Данчев А. Информационна среда и алгоритъм за оптимизиране движението на чуждите вагони в железопътната мрежа. , Трета Научно - техническа сесия с международно участие на ВВТУ "Т.Каблешков", София , 1992г.
50. Купенов Д, Данчев А, Карагьозов К. Метод за динамична организация на придвижването на чуждите вагони в мрежата на БДЖ. , Сборник трудове на ВВТУ "Т.Каблеюков", година I, Том I, 1992г.
51. Райков Р, Карагьозов К, Тодорова М., Стаменов В., Кирчев Т. Усъвършенствуване на системата за оценка на ефектвността на инвестиционните решения в железопътния транспорт. , Трета Научно - техническа сесия с международно участие на ВВТУ "Т.Каблешков", София , 1992г.
52. Karagiozov K., Kupenov D. The Railyard Queueing Model., EURO XI11th, European Congress on operations research. RWTH AACHEN, BRD, july 16-19, 1991, 1991г.
53. Карагьозов К, Купенов Д. Моделиране на работата на влакообразуващите гари като открита мрежа от системи за масово обслужване. , Втора научно - техническа сесия на ВВТУ "Т.Каблешков", София, 1991г.
54. Качаунов Т, Карагьозов К, Данчев А, Купенов Д, Иванчев Г.. Комплексен показател за оценка работата на влакообразуващите гари. , Втора научно - техническа сесия на ВВТУ "Т.Каблешков", София, 1991г.
55. Карагьозов К, Данчев А, Купенов Д.. Методика и алгоритъм за определяне на параметъра за набиране и икономията от време при транзитно преминаване на вагоните през влакообразуващите гари. , Научно - техническа конференция с международно участие на тема "Съвременни технологии в организацията на превозния процес и ефективното използване на подвижния железопътен състав", Горна Оряховица,25-26 октомври 1990, 1990г.
56. Райков Р., Карагьoзов К, Качаунов Т, Иванчев Г, Размов Т, Купенов Д, Георгиев Н, Данчев А, Панов К, Тодорова М, Беров Т, Кирчев Т, Ненов Н. Система на ЕИМ за оперативно управление на плана за композиране на влаковете, масата и скоростта на товарните влакове в железопътната мрежa. , Научно - техническа конференция с международно участие на тема "Съвременни технологии в организацията на превозния процес и ефективното използввне на подвижния железопътен състав", Горна Оряховица,25-26 октомври 1990., 1990г.
57. Райков Р., Карагьoзов К,Беров Т., Тодорова М. Алгоритъм за определяне на товарното влаково движение между влакообразуващите гари. , Научно - техническа конференция с международно участие на тема "Съвременни технологии в организацията на превозния процес и ефективното използване на подвижния железопътен състав", Горна Оряховица,25-26 октомври 1990, 1990г.
58. Беров Т, Карагьозов К, Размов Т, Купенов Д. .Информационна подсистема и алгоритъм за определяне на кореспонденциите от вагони между влакообразуващите гари. , Научно - техническа конференция с международно участие на тема "Съвременни технологии в организацията на превозния процес и ефективното използване на подвижния железопътен състав", Горна Оряховица,25-26 октомври 1990, 1990г.
59. Karagiozov K.. On the Approximations of the Moments and the Operational Characteristiques of Gi/G/S Queues. , International conference on operations research "OPERATIONS RESEARCH 1990",Vienna,Austria,August 28-31,1990, 1990г.
60. Karagiozov K..Approximate Method For Modelling Of The Open General Queueing Networks. ., International conference on operations research "OPERATIONS RESEARCH 1990 ", Vienna, Austria, August 28-31,1990, 1990г.
61. Карагьозов К, Размов Т.Подсистема за оптимизиране броя на маршрутите за придвижване на едногруповите влвкове в железопътна мрежа , Научно - техническа конференция с международно участие на тема "Съвременни технологии в организацията на превозния процес и"ецективното използване на подвижния железопътен състав", Горна Оряховица,25-26 октомври 1990., 1990г.
62. Карагьозов К. Определяне на престоя в очакване на локомотив и трасе във влакообразуващите гари , Юбилейна научна сесия "100 години железопътно образование", ВВТУ "Т.Каблешков", София, 19-20 октомври 1989, 1989г.
63. Карагьозов К Апроксимация на средните характеристики и дисперсиите в системи за масово обслужване Gi/G/S , Юбилейна научна сесия "100 години железопътно образование", ВВТУ "Т.Каблешков", София, 19-20 октомври 1989, 1989г.
64. Райков Р., Карагьозов К., Размов Т., Димитров Д., Николов Т., Автоматизирана система за обработка на информационните потоци по договорите за товарно-разтоварни и спедиторски услуги на ниво Железопътен район, Втора национална НТК на тема "Съвременни транспортно-манипулационни технологии и системи", 20-22 септември 1989 г., Варна, 1989г.
65. Карагьозов К. Апроксимация на вероятностите в системи за масово обслужване , Юбилейна научна сесия "100 години железопътно образование", ВВТУ "Т.Каблешков", София, 19-20 октомври 1989., 1989г.
66. Карагьозов К. Тодорова М., Аналитично моделиране на работата на железопътен участък с отчитане на взаимодействието с влакообразуващите гари и локомотивния парк. , Пета Научно - Приложна конференция на тема "Приложение на ЕИМ и микропроцесорната техника в железопътния транспорт", Пловдив ,12-13 октомври 1989, 1989г.
67. Карагьозов К, Купенов Д, Размов Т.. Аналитично и имитационно моделиране на двуфазна система за масово обслужване с блокировки. , Юбилейна научна сесия "100 години железопътно образование", ВВТУ "Т.Каблешков", София, 19-20 октомври 1989, 1989г.
68. Карагьозов К., Купенов Д., Борисов А.. Планиране и управление на влакообразуването и реда на разкомпозиране при наличие на ИПС.. , Пета Научно - Приложна конференция на тема "Приложение на ЕИМ и микропроцесорната техника в железопътния транспорт", Пловдив ,12-13 октомври 1989, 1989г.
69. Карагьозов К,Размов Т.. Имитационен модел на основните превозни процеси на GPSS Пета , Научно - Приложна конференция на тема "Приложение на ЕИМ и микропроцесорната техника в железопътния транспорт", Пловдив ,12-13 октомври 1989, 1989г.
70. Райков Р, Карагьозов К, Качаунов Т, Иванчев И, Размов Т, Купенов Д., Данчев А, Панов К, Тодорова М, Русе И,Кирчев Т,Лoзанов Д. Разработване на плана за композиране на влаковете в железопътна мрежа на ЕИМ. Пета , Научно - Приложна конференция на тема "Приложение на ЕИМ и микропроцесорната техника в железопътния транспорт", Пловдив ,12-13 октомври 1989, 1989г.
71. Карагьозов К, Размов Т, Купенов Д.. Йерарчична система от имитационни модели на технологични обекти в транспорта. Първа , Младежка Научна сесия на ВВТУ "Т.Каблешков", София, 2-3 ноември 1988, 1988г.
72. Качаунов Т, Карагьозов К, Иванчев И, Купенов Д. Система за автоматизирани разчети на системи за масово обслужване за приложение в експлоатацията на железопътния транспорт, Първа Младежка , Научна сесия на ВВТУ "Т.Каблешков". София, 2-3 ноември 1988., 1988г.
73. Карагьозов К, Тодорова М, Иванчев Г., Матеев Л.. Приложение на ЕИМ при нормиране на маневрената работа. , Първа Младежка Научна сесия на ВВТУ "Т.Каблешков", 2-3 ноември 1988., София., 1988г.
74. Райков Р., Карагьозов К., Размов Т, Димитров Д., Николов Т. Автоматизирана система за обработка на информационните потоци по договорите за товароразтоварните и спедиторски услуги на ниво железопътен район , II национална научно-техническа конференция "Съвременни транспортно-манипулационни технологии и системи" ,Варна, 1988, 1988г.
75. Райков Р., Карагьозов К., Иванчев И., .Русев И.,Кирчев Т, Размов Т, инж.Купенов Д.. Нова методика за определяне на пропускателната способност на железопътни подсистеми. , Първа Младежка Научна сесия на ВВТУ "Т.Каблешков", София, 2-3 ноември 1988, 1988г.
76. Karagiozov K.. Simulationsmodell eines zugbildungsbanhoofes. Verkers-wissenschaftliche Tage. Hochschule fur Verkehrswesen. , Drezden, BRD 1987, 1987г.
77. Райков Р,Карагьозов К., Иванчев И., Беров Т.,Вълчева . Автоматизирана система за оперативна отчетност- ниво ЖП Управление. , IV Научно - приложна конференция на тема "Приложение на ЕИМ и микропроцесорната техника в железопътния транспорт", Пловдив,15-16 октомври 1987, 1987г.
78. Карагьозов К, Тодорова М..Моделиране и нормиране на някой елементи на маневрената работа в гарите. , IV Научно - приложна конференция на тема "Приложение на ЕИМ и микропроцесорната техника в железопътния транспорт", Пловдив,15-16 октомври 1987. , 1987г.
79. Карагьозов К, Размов Т.. Имитационен модел за определяне на технологическкте показатели на експлоатационната работа на ж.п. полигон. , IV Научно - приложна конференция на тема "Приложение на ЕИМ и микропроцесорната техника в железопътния транспорт", Пловдив,15-16 октомври 1987, 1987г.
80. Райков Р., Карагьозов К., Купенов Д., Иванчев И. Система за аналитично моделиране на технологичните процеси във влакообразуващите гари при наличието на ИПС , IV Научно - приложна конференция на тема "Приложение на ЕИМ и микропроцесорната техника в железопътния транспорт", Пловдив,15-16 октомври 1987, 1987г.
81. Райков Р., Качаунов Т., Карагьозов К., Иванчев И., Купенов Д. . Определяне на пропускателната способност на експлоатационни подсистеми с помоща на имитационно моделиране. , IV Научно - приложна конференция на тема "Приложение на ЕИМ и микропроцесорната техника в железопътния транспорт", Пловдив,15-16 октомври 1987, 1987г.
82. J.Tasev, Karagiozov K., Ermittlung der optimalen technischen Entwicklung des technologischen Komplexes fur die Einfahrt und die Zungauflosung. Wissenschaftliche Zeitschrift. , Hochschule fur Verkehrswesen. Drezden, BRD 1985, 1985г.
83. Карагьозов К., GPSS модел за изследване на влиянието на резервния локомотивен парк върху престоя на вагоните във влакообразуващите гари., Юбилеина сесия "40 години ВМЕИ "В.И.Ленин"".ВМЕИ София,1985, 1985г.
84. Карагьозов К., Приложение на имитационното моделиране за усъвършенствуване на транспортните технологии. , Републикански младежки научно-технически симпозиум "Нови методи и технологии в транспорта", M-во на транспорта, София,1985, 1985г.
85. Качаунов Т., Карагьозов К.. Моделиране на работата на разпределителния парк. ., Юбилеина сесия "40 години ВМЕИ "В.И.Ленин"".ВМЕИ София,1985, 1985г.
86. Качаунов Т., Карагьозов К.. Възможности за приложение на микрокомпютри за автоматизация на разчети на технологическите процеси в железопътния транспорт, Научно - приложна международна конференция на тема "Приложение на ЕИМ и микропроцесорната техника в железопътния транспорт", ВТУ"Кирил и Методи", В.Търново,26-28 септември 1985., 1985г.
87. Карагьозов К. Проблеми на моделирането на влакообразуващите гари. Национална младежка научна школа по проблемите на електронизацията в транспорта.,Варна, 1984, Национална младежка научна школа по проблемите на електронизацията в транспорта.,Варна, 1984, 1984г.
88. Карагьозов К., Модел за определяне на експлоатационната надеждност на приемен парк на разпределителна гара. , Трудове на ВМЕИ, 1983г.
89. Карагьозов К.. Модел за определяне на допълнителната преработка на вагоните на гърбицата на влакообразуващите гари , Научна сесия на ВМЕИ-София, 1983г.
90. Карагьозов К.. Имитационен модел на разпределителна гара. , Научно - приложна международна конференция на тема "Приложение на ЕИМ и микропроцесорната техника в железопътния транспорт", Варна, 1983г.
91. Райков Р., Качаунов Т., Карагьозов К.. Оптимизация на разпределението на вагонопотоците в железопътния транспорт. , Научно - приложна международна конференция на тема "Приложение на ЕИМ и микропроцесорната техника в железопътния транспорт", Варна, 1983г.
92. Карагьозов К.. Приближени формули за характеристиките"на система за масово обслужване G/G/1 и приложението им за описание на технологическите процеси в железопътния транспорт. , Научна сесия на ВМЕИ-София, 1983г.
93. Райков Р., Качаунов Т., Карагьозов К., Павлова Р.. Алгоритъм за оптимизация на разпределението на потоците в мрежа при нелинейни разходи и ограничения в пропускателната способност. , XVII научна сесия по случай деня на радиото, ВМЕЙ, София, 1982г.
94. Карагьозов К.С, Имитационное моделирование работьi сортировочньiх станции на примере парка приема. , Cборник трудов аспирантов и молодьiх специалистов МИИТа, МИИТ-Москва, 1981г.
95. Карагьозов К.С., Манов М.. Имитацинно моделиране на работата на влакообразуваща гара. , Международна конференция за студенти и млади научни работници "1300 години България", ВМЕИ, София, 1981г.
96. Райков Р.Г., Качаунов Т.Т., Карагьозов К.С., Златарев Д., Бъчваров С., Златарева Д.. Mетод за комплексна оптимизация на техническото развитие на железопътните влакообразуващи гари и участъци с приложение на математически методи и ЕИМ. , Доклад на международна конференция "Приложение на електронно изчислителна и микропроцесорна техника в железопътния транспорт", Варна, 1981г.
97. Карагьозов К.С. Изследване на задържането на влаковете. , Mеждународна конференция на младите научни работници и студенти., ВМЕИ, София, 1981г.
98. Карагьозов К.С. Надеждност на влакообразуващите гари. , Доклад на международна конференция. "Приложение на електронно изчислителна и микропроцесорна техника в железопътния транспорт", Варна, 1981г.
99. Качаунов Т.Т., Карагьозов К.С. Отчитане на взаймодействието с техническите гари при оппределяне на оптимално техническо развитие на товарните гари., Научна сесия на ВМЕИ, София, 1979г.
100. Карагьозов К.С. Определяне на техническото развитие на подсистемите на влакообразуващите гари с отчитане на ограничения от теренно естество и на капиталните вложения. , Доклад на научна сесия ВМЕИ, София, , 1979г.
101. Карагьозов К.С. Определяне на техническото развитие на подсистемите на влакообразуващите гари с отчитане на ограничения от теренно естество и на капиталните вложения. , Доклад на научна сесия ВМЕИ, София, 1979г.
102. 8. Карагьозов К.С. , Качаунов Т.Т. Определяне на необходимите условия за взаимодействие при нестационарен режим на работа. , Научна сесия на ВМЕИ, София, 1979г.
103. Карагьозов К.С. Влияние на експлоатационната надеждност на участъците и гарите върху показателите на работа на участъците. , Научна сесия на ВМЕИ, София,, 1979г.
104. Карагьозов К.С. Изследване на влиянието на пътническите влакове върху престоя на вагоните на влакообразуващите гари. , Научна сесия на ВМЕИ, София, 1979г.
105. 6. Райков Р.Г., Карагьозов К.С. Определяне на влиянието на максималната пропускателна способност на прилежащите участъци върху неравномерността на входящия поток на влаковете в гарата. , Доклад на научна сесия на ВМЕИ, София, 1978г.
106. Райков Р.Г., Карагьозов К.С. Определяне на необходимото коловозно развитие на някои подсистеми на влакообразуващите гари., Доклад на научна сесия на ВМЕИ, София, 1978г.
107. 4. Райков Р.Г., Карагьозов К.С. Усъвършенствуване на взаимодействието между влакообразуващата гара и прилежащите участъци. , Доклад на научна сесия на ВМЕИ, София, 1978г.
108. Райков Р.Г., Карагьозов К.С. Усъвършенствуване на взаимодействието между влакообразуващата гара и прилежащите участъци, Доклад на научна сесия на ВМЕИ, София, 1976г.

 Статии в научни списания

1. Todorova M., Dzhaleva A., K.Karagyozov, KNOW-IN Project Outcomes in Support of Training Road Transport Managers, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516301144, ELSEVIER, Transportation Research Procedia, Volume 14, 2016, Pages 1492–1499, ISSN: 2352-1465 (16)30114-4 DOI: 10.1016/j.trpro.2016.05.113 изнесен като доклад на Transport Research Arena TRA2016, Варшава, 21-24.04.2016 г., 2016г.
2. Разпределяне на трафика по маршрути в транспортна мрежа с тегла на дъгите размити числа, 'Механика Транспорт Комуникации': 3 / 2015, art. 1144., 2015г.
3. ПPИЛОЖЕНИЕ НА ИМИТАЦИОНЕН МОДЕЛ НА МНОГОКАНАЛНА СИСТЕМА ЗА МАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ (СМО) С РЕАЛНИ ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ И ПРОЦЕСИ, Научен форум “Иновации и конкурентоспособност в транспорта”, 18 - 19 юни 2014 г., Боровец, Научно списание "Механика Транспорт Комуникации", ISSN 1312-3823 том 12, брой 3/1, 2014 г. статия № 0961, 2014г.
4. Karagyozov K.,M.Todorova, Analysis of delays of freight and passenger trains on the railway network of Вulgaria, Научно списание "Механика Транспорт Комуникации", ISSN 1312-3823 том 12, брой 3/1, 2014 г. , Научен форум “Иновации и конкурентоспособност в транспорта”, 18 - 19 юни 2014 г., Боровец,, 2014г.
5. Staff training demands for knowledge-intensive road transport managers, International Scientific Conference TRANSPORT 2013, Varna, Bulgaria , 2013г.
6. MSC CURRICULUM DEVELOPMENT IN RAIL FREIGHT AND LOGISTICS: A LEVER TO ESTABLISH JOINT DEGREES, научно списание 'Механика Транспорт Комуникации', , ISSN 1312-3823, том 11,брой 3 / 2013, Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2013", 2013г.
7. Йерархична декомпозиция и синтез за моделиране на логистичните системи чрез закрити мрежи за масово обслужване, Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2013", научно списание 'Механика Транспорт Комуникации', , ISSN 1312-3823, том 11,брой 3 / 2013, 2013г.
8. Апроксимация на моментите на процесите на постъпление, задържане и нормализация на транспортния поток, Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2013", научно списание 'Механика Транспорт Комуникации', , ISSN 1312-3823, том 11,брой 3 / 2013, 2013г.
9. Подходи при избор местоположението на логистичните обекти при проектиране на верига на доставките, Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2013", научно списание 'Механика Транспорт Комуникации', , ISSN 1312-3823, том 11,брой 3 / 2013, 2013г.
10. A supply-demand study of practice in rail logistics higher education, JTL-RELIT- Journal of Transport Literature Website http://issuu.com/journal-of-transport-literature/docs/jtl-v07n02p17, Vol. 7, No 2 (April 2013), ISSN 2238-1031, 2013г.
11. Rizzetto L, Ricci S, Marinov M, Zunder T, Schlingensiepen J, Karagyozov K, Dzhaleva-Chonkova A. A Structured Survey on MScs in Transport and Logistics for designing a New Programme., Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2011", научно списание 'Механика Транспорт Комуникации', , ISSN 1312-3823.,брой 3 / 2011, 2011г.
12. Claus Doll, Kiril Karagyozov Violation or strengthening of the self-financing doctrine at international airports by SMCP funded PPP schemes? , Research in Transportation Economics, Volume 30, Issue 1, 2010, Pages 74-86 , ISSN (Print) 0739-8859,Published by Elsevier, 2010г.
13. Claus Doll, Kiril Karagyozov PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AND MARGINAL COST PRICING AT AIRPORTS : TWO CASE STUDIES FROM THE RESEARCH PROJECT ENACT, 12th World Conference for Transportation Research (2010) Volume: 359, Issue: 2, Publisher: World Conference on Transport Research Society, Pages: 1-25, 2010г.
14. Карагьозов К., Д.Димитров, Използване на Microsoft Office в офис дейностите на транспортните фирми, ХІ научна конференция с международно участие "ТЕМР, 2001г.
15. Моделиране и оптимизиране на движението на пътнико и товаропотоците по транспортни коридори в РБ, на тема: "Прогнозиране на пътнико и товаропотоци по критските коридори , "Железопътен транспорт"-2000,НТК с международно уч, 2000г.
16. Р. Райков, К. Карагьозов,Т. Размов Т., Купенов Д. ВЗАИМНОИЗГОДНО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ КОРИДОРИ В РЕГИОНА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА , Железопътен транспорт № 5. , 1998г.
17. Райков Р., Карагьзов К, Качаунов Т, Иванчев Г, Размов Т, Купенов Д, Данчев А, Панов К, Тодорова М, Беров Т, Русев И, Кирчев Т, Лозанов Д.. Разработване на плана за композиране на влаковете на ЕИМ. , сп."Железопътен транспорт", бр.2, 1990., 1990г.
18. Райков Р., Качаунов Т., Карагьозов К., Иванчев И., Беров Т.,Вълчева М., Манева Д.. Автоматизирана информационна система ОПЕРАТИВНА ОТЧЕТНОСТ" на ниво "ЖП Управление., Железопътен транспорт N° 2, 1988, 1988г.
19. Райков Р., Качаунов Т., Карагьозов К., Иванчев И., Купенов Д.,.Петков П.. Модулна компютърна система за анализ, моделиране и оптимизиране на технологичните процеси във влакообразуващи гари. , сп."Железопътен транспорт", бр.8, 1987., 1987г.
20. Тодоров М., Христов Х., Карагьозов К.С.Влияние на прекъсването на движението по междугария върху влаковата работа по железопътните участъци, сп. Железопътен транспорт, кн.7, 1976г.
21. Райков Р.Г., Мирчев Й., Добровски Г., Добровска Я., Карагьозов К.С. Определяне и оптимизиране на престоя на вагона във влакообразуващите гари, Годишник на ИЕЖТ, София, 1976г.
22. Тодоров М., Карагьозов К.С. Влияние на продължителността на аварийните и планови "прозорци" върху графика за движеине на влаковете, Бюлетин на ЦНИРД при СО БДЖ, бр. 2, 1975г.

 Патенти, награди, полезни модули

 Студии

1. Карагьозов, К., Т. Размов, Ю. Варадинова–Милкова, "Използване на интегралния подход при оптимизирането на структурата и елементите на логистичните вериги и при управление на логистичните системи", Годишник на ВТУ „Т.Каблешков”, ISSN 1314-362X, бр. 3, София, 2012. http://www.vtu.bg/bg/index.php?menu=godishnik3-2012 http://www.vtu.bg/bg/godishnikVTU/2012/studia_Integralen%20podhod.pdf, 2012г.
2. Карагьозов, К., Т. Размов, Ю. Варадинова–Милкова, М. Тодорова, А. Джалева – Чонкова, Impact Of Natural Disasters On Transport Systems, Годишник на ВТУ „Т.Каблешков”, ISSN 1314-362X, бр. 3, София, 2012, Интернет адрес: http://www.vtu.bg/bg/godishnikVTU/2012/studia_WEATHER.pdf http://www.vtu.bg/bg/index.php?menu=godishnik3-2012 http://www.vtu.bg/bg/godishnikVTU/2012/studia_WEATHER.pdf, 2012г.
3. Karagyozov, K.,T.Razmov, M. Todorova, J. Varadinova, A. Dzhaleva-Chonkova, Impact of Natural Disasters on Transport Systems - Case Studies from Bulgaria., Report from the International Panel of the WEATHER project funded by the European Commission's 7th framework programme. Sofia, April 2012. http://www.weather-project.eu/weather/downloads/Deliverables/WEATHER-IP_BG-Karagyozov_pub.pdf http://www.weather-project.eu/weather/inhalte/deliverables.php, 2012г.
4. Карагьозов К, Размов Т., Купенов Д. Автоматизирани системи за управление в железопътния транспорт, Аналитичен обзор за ЦИНТИ, 1989, 1989г.

 Монографии

1. Приложение на теория на масовото обслужване за моделиране на работата на комлексни технологични системи, Годишник на ВТУ 5/2014 ISSN 1314-362X, 2014г.
2. Комплексен имитационен модел на отворени мрежи от системи за масово обслужване с произволна структура, Годишник на ВТУ 5/2014 ISSN 1314-362X, 2014г.

 Специализации

 Владеене на чужди езици

1. английски
2. руски
3. френски език