проф. д-р инж.-икон. Красимир Тодоров Кръстанов


 Области на научно-изследователски интереси

1. подемно-транспортни машини

 Лекции в чужбина или друго ВУ

1. Турция, University of Sakarya - Адапазъра, Факултет по строително инженерство, null, 0г.
2. Румъния, University POLITEHNICA, Факултет по Транспорт, null, 0г.

 Членство в редколегии, научни организации и комитети

1. Кореспондент на списания: - Ships and Shipping - Австралия - Work Boat World - Австралия - Jane"s Airport Review - Великобритания - International Railway Journal - Великобритания - Metro Report - Великобритания
2. Член на редакционния екип на Central European Journal of Engineering
3. Член на редакционния екип на "Transport and Logistics"
4. Членство в научни организации: - International Parking Institute, USA - от 2003 до 2009 - National Parking Association, USA - от 2005 до 2007

 Цитирания

1. Труд: Кръстанов, К., Б. Петков, В. Даскалов, Стенд за изследване на функционирането на ограничител на скоростта на въжено- механичен асансьор, н.сп. „Механика, транспорт, комуникации“, бр.1/2018, ISSN 1312-3823
Цитиран от: Петър K. Колев, Даниела Д. Тодорова, Изследвания по материалознание, публикувани в списание „Механика, транспорт, комуникации“ – обзор. част 2, Механика, Транспорт, Комуникации, том 17, брой 2, 2019 г.

 Научни изследвания и проекти

1. Година: 2010
Тема: "Създаване на учебен кабинет за подготовка на кадри за управление на товароподемни кранове, електро и мотокари" - Договор по НИД № 1379 /27.04.2010, ВТУ "Т.Каблешков"
Тип: научноизследователски проект
Поръчител: ВТУ "Т.Каблешков"
Ръководител: гл.ас. д-р инж. Кр. Кръстанов
2. Година: 2009
Тема: "Изследване и моделиране на трафик потоци при инженерни логистични и паркинг системи" - Договор по НИД № 1371/10.04.2009 г., ВТУ "Т.Каблешков"
Тип: научноизследователски проект
Поръчител: ВТУ "Т.Каблешков"
Ръководител: гл.ас д-р инж. Кр. Кръстанов
3. Година: 2008
Тема: Модернизация на съществуващи стендове: "Стенд за изпитване на кранова количка и товарозахватни приспособления", "Стенд за изпитване на телфери и подкранов път", "Стенд за изпитване на кранови греди", "Стенд за изпитване на полиспастни системи", - Договор по НИД № 1548/04.04.2008 г., ВТУ "Т.Каблешков"
Тип: научноизследователски проект
Поръчител: ВТУ "Т.Каблешков"
Ръководител: доц. д-р инж. В. Спасов
4. Година: 2008
Тема: Проучване и предоставяне на информация за прилагането на винетната и ТОЛ система в страните-членки на ЕС
Тип: изследване
Поръчител: 40-то Народно събрание, комисия по Транспорт и Съобщения
Ръководител: Кр.Кръстанов
5. Година: 2007
Тема: Проучване на законодателството на страните - членки на ЕС в областта на автомобилния транспорт.
Тип: изследване
Поръчител: 40-то Народно събрание
Ръководител: Kръстанов Kр,
6. Година: 2006
Тема: "Изследване на възможностите за приложение в транспорта, товаро-разтоварна техника и енергетика на високоефективни батерии със супер кондензатори"
Тип: научноизследователски проект
Поръчител: ВТУ "Т.Каблешков"
Ръководител: Спасов В., Миленов, И.,
7. Година: 2005
Тема: Разработване на иструкция за безопасно и безаварийно прилагане на специализирани технически средства за принудително евакуиране на моторни превозни средства
Тип: изследване
Поръчител: "Паркинги и гаражи ЕАД"
Ръководител: Коцев Н., Kръстанов Kр,

 Учебници и помагала

1. Техническа безопасност при работа с подемно-транспортна и строителна техника, ВТУ "Т. Каблешков", 2018г.
2. Ръководство за лабораторни упражнения по инженерна логистика - подемно-транспортни машини, процеси и системи, ВТУ "Тодор Каблешков", 2012г.
3. Parking in Bulgartia and potentialities for its optimization , null, 2008г.

 Доклади на научни форуми

1. 15 години списание „Механика, Транспорт Комуникации” – изследвания по материалознание, публикувани в списание „Механика, Транспорт Комуникации” - обзор част I, Механика, Транспорт, Комуникации, том 17, брой 2, 2019 г, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2019г.
2. Кръстанов Кр., Изследване на състоянието на товароподемни въжета чрез безразрушителен контрол, Механика, Транспорт, Комуникации, том 16, брой 1, 2018 г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2018г.
3. Кръстанов Кр., Изследване на техническото състояние на кранови релсови пътища, Механика, Транспорт, Комуникации, том 16, брой 3/3, 2018 г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2018г.
4. Радлов К., Кръстанов Кр. Лазов Л., Някой въпроси и решения при извършване на процеса на обновяване на електрическото оборудване на товароподемни кранове, Механика, Транспорт, Комуникации, том 16, брой 1, 2018 г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2018г.
5. Коцев Н., Кръстанов Кр., Върху избора на стомана за заварени кранови конструкции, Дни на механиката във Варна и IV Национална конфуренция по машиностроене и машинознание, Варна, 8-10 септември, 2011г.
6. Коцев Н., Кръстанов Кр., Нормативни изисквания при проверка на умора на материала на метални кранови конструкции, Дни на механиката във Варна и IV Национална конфуренция по машиностроене и машинознание, Варна, 8-10 септември, 2011г.
7. Ivan MILENOV, Chavdar DJAMBAZKI, Krasimir KRASTANOV, "Study of the common work of super capacitors with accumulator batteries", XVI-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 2009, 4 - 6 June, 2009г.
8. Спасов В., Kръстанов Kр., Захариев П., Петров П., Модернизиране и адаптиране на стендове за провеждане на лабораторни упражнения , XVIII Международна научна конференция "Транспорт 2008",7-8 Ноември, ВТУ "Т.Каблешков", 2008г.
9. Krastanov Kr., Design of Automated Parking Garages, KOD 2008, Novi Sad, 15-16 April,, The 5-th International Symposium About Design in Mechanical Engineering, 2008г.
10. Kръстанов Kр., Modeling Of Automated Parking Garages, Served By S/R Machine, апрель,, Международная Научно-Практическая Москва, МИИТ Конференция "Trans-Mech-Art-Chem",, 2008г.
11. Kръстанов Kр, "Висшето Транспортно Училище "Тодор Каблешков" и създaване на мрежа за иновационни изследвания и обучение в транспорта", Научно-техническа конференция "Транспортна логистика, Интермодален Транспорт и Инфраструктура" под патронажа на Министъра на Транспорта на Р.България г-н Петър Мутафчиев, 13 Февруари, 2008г.
12. Спасов В., Стефанов А., Kръстанов Kр, Технически решения за складови процеси във фирма АРОМА АД чрез методите на теорията на масовото обслужване, София, Ноември, XVII Международно научно-техническа конференция "Транспорт 2007", ВТУ "Тодор Каблешков", 2007г.
13. Kръстанов Kр, Спасов В., Състояние и перспективи за развитие на транспорта в България,, Парк Хотел "Витоша", Чешки дни в България, 2007г.
14. Спасов В, Кръстанов Кр., Състояние на логистиката в малките и средните Българските градове в близост до Европейски коридори №4 и №8, Логистиката в действие, Пета Международна конференция "Логистиката в променящия се свят" (Теория, Практика, Обучение), УНСС, Равда, Септември 12-15, 2006г.
15. Спасов В, Kръстанов Kр, "Проблеми на инженерната логистика в София", Равда, Септември 11-14, 6-та Международна конференция "Логистиката в променящия се свят" (Теория, Практика, Обучение), УНСС,, 2006г.
16. Kotzev N., Grantcharov E., Krastanov Kr.,, Reduction of residual risk of special technical means of type - "Spiders", Journal of the Technical University at Plovdiv, "Fundamental Sciences and Applications", Vol. 13(8), Anniversary Scientific Conference", 2006г.
17. Spassov V., Krastanov Kr., "Comparative Analysis Between Parking Systems Based on S/R Machines with Parallel Motion and S/R Machines with Motion Perpendicular to Parked Vehicles Axis",, Progress in Material Handling Research 2006, 9th International Material Handling Research Colloquium, Salt Lake City, USA, June 11-16, , 2006г.
18. Krastanov Kr., "Criteria of Optimal Technological and Economic Decision for Automated Parking Garages Served by Stacker Cranes", Progress in Material Handling Research 2006, 9th International Material Handling Research Colloquium, Salt Lake City, USA, June 11-16,, 2006г.
19. Коцев Н., Kръстанов Kр, Анализ на риска на специални технически средства "Паяци", XVII Международно научно-техническа конференция "Транспорт 2006", ВТУ "Тодор Каблешков", 9-10 Ноември, София, 2006г.
20. Spassov V, Krastanov Kr., Tendencies of Car Parking Systems for Sofia, Bulgaria, WG2 - Brno Meeting, Czech Republic, COST Action 355, 24 June , 2005г.
21. Коцев Н., Kръстев K., Kръстанов Kр., "Надеждност и безопасност на трансманипулатори", 13-та научно-техническа конференция Автоматизация на дискретното производство, Октомври , 2004г.
22. Ivan MILENOV, Krasimir KRASTANOV Chavdar Djambazki, "A Diesel Locomotive starting system based on new generation electrochemical capacitors", XVth International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, CIELA 2007, Plovdiv, Bulgaria, 31 May, 01 June, 2004г.
23. Kръстанов Кр., "Технико-експлоатационно сравнение на съществуващи системи за автоматизирани и механизирани паркинг-гаражи", 13-та научна конференция с международно участие "Tранспорт 2003", ВТУ "Т. Каблешков", София 13-14 Ноември , 2003г.
24. Kръстанов Кр., Спасов В., "Критерии за икономическа ефективност на механизирани и автоматизирани гаражи за автомобили, обслужвани от трансманипулатори", Логистиката в България, 3-та международна конференция "Логистиката в променящия се свят" (Теория, практика, обучение), УНСС, Равда, Септември 15-16, 2003г.

 Статии в научни списания

1. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ НА ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“. , Сборник с доклади, 1 Международна научна конференция на тема: „Тенденции и стратегии за възстановяване на икономическата и обществената система след пандемията от COVID-19“ в гр. Стара Загора – 15-17.03.2023г. , 2023г.
2. TRAINING OF LOGISTICS SPECIALISTS – A NECESSARY RESOURCE, IN ACCORDANCE WITH THE DYNAMICS OF THE LABOR MARKET, ISBN: 978-625-6957-91-6 , I st INTERNATIONAL LOGISTICS SYMPOSIUM, EDIRNE, 18.03.-22.03.2023г., 2023г.
3. Лазов Л., Ринкова Е, Вражилски Д., Кръстанов Кр., Върху изследването на носещата конструкция на главната греда на козлови кран в условията на динамично натоварване от земетресение, Механика, Транспорт, Комуникации, том 21, брой 1, 2023 г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2023г.
4. Landauer W., Landauer N., Krastanov Kr., Todorov D., Analysis of the Logistics sector in Austria, ISBN: 978-625-6957-91-6 , I st INTERNATIONAL LOGISTICS SYMPOSIUM, EDIRNE, 18.03.-22.03.2023г., 2023г.
5. Ландауер В., Кръстанов Кр., Логистичната индустрия в Австрия – добри възможности за обучение и реализация, 26-та Международна научна конференция Транспорт 2022, 05-07. 2023 к.к. Боровец, х-л Самоков, ВТУ Т. Каблешков", 2023г.
6. Качеството на научните изследвания и иновации – фактуро за насърчаване на финансирането за научноизследователска дейност, Механика, Транспорт, Комуникации, том 19, брой 3, 2021 г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2021г.
7. Логически модели на транспортните потоци чрез нови технологии за управление на трафика, сп. Механика Транспорт Комуникации, уводна статия, бр. 3/3, 2020, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online], 2020г.
8. Cohesion policy as a factor the development of the economy of Bulgaria, MEST `( Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 1, 2020, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171 , 2020г.
9. Качеството на научните изследвания и иновации – фактуро за насърчаване на финансирането за научноизследователска дейност, Механика, Транспорт, Комуникации, том 18, брой 3/3, 2020 г, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2020г.
10. СТЕНД ЗА ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА НА ПРЕДПАЗНИ КЛАПАНИ И РЕГУЛАТОРИ ЗА ГАЗ, Механика, Транспорт, Комуникации, том 19, брой 2, 2021 г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2020г.
11. Анализ на таксите за ползване на пътната инфраструктура в Република България, сп. Механика Транспорт Комуникации, уводна статия, бр. 3/1, 2019, стр. 01-11, ISSN 1312-3823[print], ISSN 2367-6620 [online], 2019г.
12. Радлов К., Вражилски Д., Лазов Л., Кръстанов Кр., Обновяване на механизми за пътуване на товароподемни кранове в съответствие с новите европейски стандарти, Механика, Транспорт, Комуникации, том 17, брой 2, 2019 г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2019г.
13. Кр. Кръстанов, Изследване състоянието на товароподемни въжета чрез безразрушителен контрол, ВТУ "Тодор Каблешков", 'Механика, Транспорт, Комуникации', том 16, бр.1, 2018г., 2018г.
14. Радлов К., Кр. Кръстанов, Лъчезар Л.,, Някой въпроси и решения при извършване на процес на обновяване на електрическото оборудване на товароподемни кранове, 'ВТУ "Тодор Каблешков" , Механика, Транспорт, Комуникации', том 16, бр.1, 2018 г., 2018г.
15. Кръстанов Кр., Иновативни решения за паркиране, Механика, Транспорт, Комуникации, том 16, брой 3/3, 2018 г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2018г.
16. Стенд за изследване на функционирането на ограничител на скоростта на въжено- механичен асансьор, Механика, транспорт, комуникации – н.сп., бр.1, 2018, 2018г.
17. Кръстанов Кр., Относно безопасната експлоатация на асансьори,, XIV International Scientific Congress “Machnies, Technologies, Materials” 2017, Winter session, 15-18.03.2017, Borovets ,Bulgaria ISSN: 2535-0021, стр. 60-62, 2017г.
18. Krastanov Kr., The rising tide Ro-Ro, May, Baird Maritime, 2010г.
19. Krastanov Kr., Building Bulgaria"s Roads, May, World Highways, 2010г.
20. Krastanov Kr., German shipbuilders survey, September, Baird Maritime, 2010г.
21. Krastanov Kr., Parking and new SMS parking system in the Bulgarian capital Sofia, The Parking Professional magazine, November – December issue, 2009г.
22. Krastanov Kr., Line 1 extended as metro programme pushes ahead, June, Metro report International, 2009г.
23. Krastanov Kr., Bulgaria"s airports prepare for bigger role,12 August, Jane"s Airport Review , 2009г.
24. Krastanov Kr., Parking and new SMS parking system in the Bulgarian capital Sofia, November - December issue, The Parking Professional magazine, 2008г.
25. Krastanov Kr., Bulgaria seeks to modernize its ports, September, MarineLog magazine, 2008г.
26. Krastanov Kr., "Sofia plans extensive metro expansion", , IRJ - International Railway Journal, Volume 48, Issue 8, August, 2008г.
27. Марков К., Учкумов Н., Витанов В., Николов Ц., Кирилов Ц., Спасов В., Kръстанов Kр, "Състояние и перспективи за развитие на подемно-транспортната и складова техника в Р.България", Научно списание "Механика, Транспорт и Комуникации, брой 3, година 2008, XVIII Международна научна конференция "Транспорт 2008" ВТУ "Т.Каблешков", 7-8 Ноември, 2008г.
28. Спасов В., Петров П., Kръстанов Kр, Изследване за възможностите за модернизиране на товаро-разтоварната техника на българските речни пристанища в Лом и Видин, Научно списание "Механика, Транспорт и Комуникации, брой 3,, XVIII Международна научна конференция "Транспорт 2008",ВТУ "Т.Каблешков", 7-8 Ноември, 2008г.
29. Спасов В., Kръстанов Kр., "Някой проблеми при разработване на методика за изпитване на кранови метални греди и съответните лабораторни постановки", Българско списание за инженерно проектиране, брой 1, декември 2008, стр.86 - 91, 2008г.
30. Krastanov Kr., Bicycle Parking in Europe, Parkex News – A Brithish Parking Association Publication, April, 2006г.
31. Krastanov Kr., Parking in Asia: An Overview, USA, May, PARKING - magazine of National Parking Association, 2006г.
32. Krastanov, Kr., Bulgaria upgrades for EU entry, Jane’s Airport Review, Volume 18, issue 1, February , 2006г.
33. Krastanov Kr., The state of the shipbuilding/repair industry in Bulgaria, World shipbuilding magazine, February, 2006г.
34. Krastanov Kr., Ambitious plans hinge on reform, Railway Gazette International, January , 2006г.
35. Krastanov Kr., Modernisation programme aims to Win back lost traffic, March, Railway Gazette International, 2005г.
36. Krastanov Kr., Bulgaria Railways adapts to the Market Economy, December, European Rail Outlook, 2005г.
37. Krastanov Kr., A Parking Strategy for Sofia, Parking News, Issue 229, February , British Parking Association , 2005г.
38. Krastanov Kr., Step by step to a three-line network, Volume 161, , Railway Gazette Publication, Metro Report, 2005г.
39. Krastanov Kr., Japanese shipbuilding industry maintains its strength, February, Asia Pacific Shipping magazine, 2005г.
40. Автоматизираните паркинг системи или как да спестим площ, време и трафик задръствания, Професионално за паркирането – списание на Българската Паркинг Асоциация, 2005г.
41. Кръстанов Кр., Автоматизираните паркинг системи или как да спестим площ, време и трафик задръствания, Професионално за паркирането - списание на Българската Паркинг Асоциация, юни, 2005г.
42. Кръстанов Кр., Автоматизираните паркинг системи или как да спестим площ, време и трафик задръствания, Професионално за паркирането – списание на Българската Паркинг Асоциация, юни, 2005, 2005г.
43. Krastanov Kr., Bulgaria at the crossroads, January/February, World Highways magazine, 2005г.
44. Krastanov Kr., Sofia"s Solution, Parking News - A British Parking Association Publication, Issue 221, April, 2004г.
45. Krastanov Kr., Airport Parking in Europe - A review, Parking News - A British Parking Association Publication, Issue 224, July, 2004г.

 Патенти, награди, полезни модули

 Студии

 Монографии

1. Умные города: перспективы развития в Болгарии, Индии, России, Румынии, Сербии, Словакии, Турции, ISBN – 978-86-904190-0-5, BEOGRAD, 2022г.
2. Theory of mass servicing for modeling of automated and mechanized parking garages, null, 2010г.

 Специализации

1. Полша, The International University of Logistics and Transport, Вроцлав, транспорт и логистика, 2010г.
2. Норвегия, Норвежкия Университет по Наука и Технологии в гр.Трондхайм, Проведена мобилност съгласно договор № Д 02-192/ 27.04.2010 г. по Програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в катедра "Гражданско и транспортно инженерство", работна група "Пътища и транспорт", 2010г.

 Владеене на чужди езици

1. английски език